247 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »
Artikel 1, Beleidsregel inzake het uitvoeren van verkeersvluchten door vliegers die 60 jaar of ouder zijn     Artikel 1 • 1. Houders van een vliegbewijs B3, B2 of B1 die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, zijn totdat ze 65 jaar zijn, bevoegd op te treden als bestuurder van een vliegtuig tijdens verkeersvluchten indien • a. de bemanning uit meer dan één vlieger bestaat, en • b. de houder de enige vlieger binnen de bemanning is die 60 jaar of ouder is. • 2. De vliegbew... BWBR0008959
Artikel 2, Beleidsregel inzake het uitvoeren van verkeersvluchten door vliegers die 60 jaar of ouder zijn     Artikel 2 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0008959
Artikel 1, Beleidsregel goedkeuring wijzigingen van luchtvaartuigen     Artikel 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: • a. erkend bedrijf: een bedrijf of bedrijfsonderdeel dat met toepassing van artikel 93, eerste lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart is erkend; • b. JAA: Joint Aviation Authorities; • c. STC: supplementair type-certificaat; • d. de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat. BWBR0009605
Artikel 2, Beleidsregel goedkeuring wijzigingen van luchtvaartuigen     Artikel 2 Met het ontwerp van een wijziging van een luchtvaartuig wordt als typewijziging ingestemd, nadat is aangetoond dat het gewijzigde luchtvaartuig voldoet aan de luchtwaardigheidseisen, bedoeld in de artikelen 72 tot en met 74 van de Regeling Toezicht Luchtvaart . BWBR0009605
Artikel 3, Beleidsregel goedkeuring wijzigingen van luchtvaartuigen     Artikel 3 • 1. Met het ontwerp van een wijziging van een luchtvaartuig wordt geacht te zijn ingestemd indien: • a. • 1º met het ontwerp van de wijziging is ingestemd als Nederlands STC voor het betreffende type luchtvaartuig, • 2º met het ontwerp van de wijziging is ingestemd als typewijziging voor het betreffende type luchtvaartuig, • 3º met eenzelfde wi... BWBR0009605
Artikel 4, Beleidsregel goedkeuring wijzigingen van luchtvaartuigen     Artikel 4 Met het ontwerp voor een wijziging van een luchtvaartuig wordt geacht te zijn ingestemd, indien: • a. het ontwerp en de uitvoering van de wijziging zijn voorbereid door een erkend bedrijf; • b. het erkende bedrijf heeft aangetoond dat wordt voldaan aan de luchtwaardigheidseisen, bedoeld in artikel 74 van de Regeling Toezicht luchtvaart ; • c. de wijziging is ui... BWBR0009605
Artikel 5, Beleidsregel goedkeuring wijzigingen van luchtvaartuigen     Artikel 5 • 1. De aanvraag voor: • a. het verkrijgen van instemming met het ontwerp van een wijziging van een luchtvaartuig als typewijziging; • b. het verkrijgen van de verklaring ten aanzien van het voldoen aan de geluidseisen, en de melding dat de uitvoering van een wijziging die invloed heeft op de gegevens van het luchtvaartuig die zijn vastgelegd in het Nederlands lu... BWBR0009605
Artikel 6, Beleidsregel goedkeuring wijzigingen van luchtvaartuigen     Artikel 6 De beleidsregel van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 25 maart 1981, nr. LI/L 21377 (Stcrt. 1981, 64), zoals opnieuw vastgesteld bij de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 maart 1998, nr. DGRLD/JBZ/L 98.10138, Stcrt. 1998, 60, wordt ingetrokken. BWBR0009605
Artikel 7, Beleidsregel goedkeuring wijzigingen van luchtvaartuigen     Artikel 7 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 1997. BWBR0009605
Artikel 8, Beleidsregel goedkeuring wijzigingen van luchtvaartuigen     Artikel 8 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel goedkeuring wijzigingen van luchtvaartuigen. BWBR0009605
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »