742 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 73, 74, 75   »
1. Inleiding, Beleidsregel Natuurschoonwet     Inleiding 1. Inleiding De Natuurschoonwet 1928 (NSW) regelt onder meer fiscale faciliteiten voor de verkrijgers of eigenaren van gerangschikte NSW-landgoederen. Rangschikking vindt plaats op verzoek. De minister van Economische Zaken (EZ) en de minister van Financiën geven aan de eigenaar van het NSW-landgoed een beschikking af. Het landgoed moet tenminste 25 jaren aan de voorwaarden voldoen. De r... BWBR0030228
1.1. Lijst van afkortingen, Beleidsregel Natuurschoonwet     1. Lijst van afkortingen 1.1. Lijst van afkortingen BWBR0030228
2. Te laat ingediend verzoek om handhaving rangschikking, Beleidsregel Natuurschoonwet     Te laat ingediend verzoek om handhaving rangschikking 2. Te laat ingediend verzoek om handhaving rangschikking Door overdracht van (een gedeelte van) het NSW-landgoed verliest het landgoed zijn NSW-status ( artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de NSW ). Statusverlies treedt ook op bij beëindiging van de samenwerkings- of aanleunregeling (artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de NSW). De (nieuwe) eigenaar kan verzoeken dat het landgoed blij... BWBR0030228
2.1. Statusverlies door artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de NSW, Beleidsregel Natuurschoonwet     1. Statusverlies door artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de NSW 2.1. Statusverlies door artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de NSW Bij een te laat verzoek kan de alsnog in te vorderen of de alsnog verschuldigde belasting in geen verhouding staan tot de termijnoverschrijding. Daarom keur ik het volgende goed met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hardheidsclausule).Goedkeuring Ik keur onder de volgende voorwaar... BWBR0030228
2.2. Statusverlies door artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de NSW, Beleidsregel Natuurschoonwet     2. Statusverlies door artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de NSW 2.2. Statusverlies door artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van de NSW Een aanleun- of samenwerkingsrangschikking vervalt bijvoorbeeld als de buurman, tegen wie wordt aangeleund of met wie wordt samengewerkt, zijn onroerende zaak verkoopt. De aanleuner c.q. de samenwerker krijgt een kennisgeving dat, ten gevolge van de verkoop door buurman, zijn onroerende zaak niet langer als NSW-landgoed ... BWBR0030228
3. Verkrijging van nog niet onder de NSW gerangschikte landgoederen, Beleidsregel Natuurschoonwet     Verkrijging van nog niet onder de NSW gerangschikte landgoederen 3. Verkrijging van nog niet onder de NSW gerangschikte landgoederen Voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 9a van de NSW moet de verkregen onroerende zaak ten tijde van de verkrijging zijn gerangschikt. Dat vind ik soms onredelijk. Daarom keur ik het volgende goed met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hardheidsclau... BWBR0030228
3.1. Gefaseerde verkrijging van een nog niet gerangschikt landgoed, Beleidsregel Natuurschoonwet     1. Gefaseerde verkrijging van een nog niet gerangschikt landgoed 3.1. Gefaseerde verkrijging van een nog niet gerangschikt landgoed Een enkele verkrijging kan op zich onvoldoende zijn voor een rangschikkingswaardig landgoed. Dit is bijvoorbeeld het geval als de onroerende zaak een te kleine oppervlakte heeft. Pas na de samenvoeging met andere onroerende zaken ontstaat een rangschikkingswaardig landgoed. De vrijstelling kan dan niet op eerste verkrijging(en) ... BWBR0030228
4. Landgoedrechtspersonen, Beleidsregel Natuurschoonwet     Landgoedrechtspersonen 4. Landgoedrechtspersonen (vervallen per 1 januari 2008) BWBR0030228
5. Overdracht landgoed gevolgd door kwijtschelding koopsom, Beleidsregel Natuurschoonwet     Overdracht landgoed gevolgd door kwijtschelding koopsom 5. Overdracht landgoed gevolgd door kwijtschelding koopsom De schenkbelastingfaciliteiten van de NSW zijn niet van toepassing als een NSW-landgoed wordt overgedragen tegen een koopsom die geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden. In dat geval bestaat de verkrijging (de schenking) niet uit een landgoed, maar uit kwijtschelding van een vordering. Over de kwijtschelding is schenkbelastin... BWBR0030228
6. Herrekening van belasting bij gedeeltelijk verlies NSW-status, Beleidsregel Natuurschoonwet     Herrekening van belasting bij gedeeltelijk verlies NSW-status 6. Herrekening van belasting bij gedeeltelijk verlies NSW-status Als een NSW-landgoed krachtens erfrecht of schenking wordt verkregen blijft invordering van erf- en schenkbelasting (gedeeltelijk) achterwege ( artikel 7 van de NSW ). Binnen een tijdvak van 25 jaren na het overlijden of de schenking kan de buiten invordering gebleven belasting (gedeeltelijk) alsnog worden ingevorderd ( artike... BWBR0030228
  1, 2, 3 ... 73, 74, 75   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie