3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Gerectificeerde beleidsregels verstrekking laissez passers op grond van de Paspoortwet     Artikel 1 Voor het verlenen van laissez passers op grond van de artikelen 15, tweede lid , 26, derde lid , en 40, zesde lid, van de Paspoortwet gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels. BWBR0012929
Artikel 2, Gerectificeerde beleidsregels verstrekking laissez passers op grond van de Paspoortwet     Artikel 2 Het besluit van 1 augustus 2001/DPC/VV/392, houdende beleidsregels van de Minister van Buitenlandse Zaken voor de verstrekking van laissez passers op grond van de Paspoortwet, wordt ingetrokken. BWBR0012929
Artikel 3, Gerectificeerde beleidsregels verstrekking laissez passers op grond van de Paspoortwet     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0012929