800 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 78, 79, 80   »
Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba     • Hoofdstuk 1. Toegang • 1. Begrippen In artikel 1 WTU-BES , artikel 1.1 en artikel 1.2 BTU-BES worden de definities van verschillende woorden aangegeven. Aanvullend hierop zijn de volgende begrippen met hun omschrijvingen nog van belang: • a. vervoerder: een natuurlijke en rechtspersoon die beroepsmatig personen vervoert; • b. passagiers: alle aan boord v... BWBR0028837
1. Begrippen, Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Begrippen 1. Begrippen In artikel 1 WTU-BES , artikel 1.1 en artikel 1.2 BTU-BES worden de definities van verschillende woorden aangegeven. Aanvullend hierop zijn de volgende begrippen met hun omschrijvingen nog van belang: • a. vervoerder: een natuurlijke en rechtspersoon die beroepsmatig personen vervoert; • b. passagiers: alle aan boord van een schip en luchtvoertuig verblijve... BWBR0028837
2.1. Toepassing van bevoegdheden van ambtenaren, Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba     1. Toepassing van bevoegdheden van ambtenaren 2.1. Toepassing van bevoegdheden van ambtenaren De met grensbewaking belaste ambtenaren zijn genoemd in artikel 22a WTU-BES . Alle ambtenaren belast met grensbewaking zijn, zonder territoriale beperkingen, bevoegd deze taken binnen de openbare lichamen uit te oefenen. Met het oog op een efficiënte uitvoering van deze taken en het toezicht op personen richten de ambtenaren van KMar zich in b... BWBR0028837
2.2. Grensdoorlaatpost, Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba     2. Grensdoorlaatpost 2.2. Grensdoorlaatpost Grensbewaking wordt uitgeoefend in verband met het in en uit de openbare lichamen reizen van personen. Iedereen is in principe verplicht bij grensoverschrijding een grensdoorlaatpost te passeren (zie artikel 2m WTU-BES ) en zich daar te melden bij een ambtenaar belast met de grensbewaking. In de regel worden de grensdoorlaatposten bediend door ambtenaren van de KMar. I... BWBR0028837
2.3. Toegangsvoorwaarden, Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba     3. Toegangsvoorwaarden 2.3. Toegangsvoorwaarden Op grond van artikel 2r WTU-BES moet een vreemdeling: • a. in het bezit zijn van een geldig document voor grensoverschrijding; • b. in het bezit zijn van een visum voor kort verblijf, terugkeervisum, mvv, tenzij de vreemdeling houder is van een geldige verblijfstitel; • c. het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf aannemelijk ma... BWBR0028837
2.3.1. Geldig document voor grensoverschrijding, Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba     3.1. Geldig document voor grensoverschrijding 2.3.1. Geldig document voor grensoverschrijding In artikel 2r, eerste lid, onder a, WTU-BES is bepaald dat de toegang aan een vreemdeling wordt geweigerd, als deze niet in het bezit is van een geldig document voor grensoverschrijding. Voor de nadere uitwerking van de voorwaarde om te beschikken over een geldig document voor grensoverschrijding wordt verwezen naar de artikelen 3.5 en ... BWBR0028837
2.3.2. Visum voor kort verblijf, terugkeervisum, machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba     3.2. Visum voor kort verblijf, terugkeervisum, machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) 2.3.2. Visum voor kort verblijf, terugkeervisum, machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) Behalve als de vreemdeling houder is van een geldige verblijfstitel, is een van de voorwaarden voor toegang voor de visumplichtige vreemdeling, het in het bezit zijn van een visum voor kort verblijf, een terugkeervisum of een mvv. Zie artikel 2r, eerste lid, onder b, WTU-BES . Voor een nader uitleg van h... BWBR0028837
2.3.3. Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf, Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba     3.3. Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf 2.3.3. Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf Het door de vreemdeling opgegeven doel en de duur van het voorgenomen verblijf moet aannemelijk worden gemaakt. Ter onderbouwing hiervan moet de vreemdeling alle gegevens verstrekken en beschikbare documenten tonen. Indien het doel en de voorgenomen verblijfsduur niet voldoende aannemelijk zijn gemaakt wordt de toegang op grond v... BWBR0028837
2.3.4. Voldoende middelen van bestaan, Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba     3.4. Voldoende middelen van bestaan 2.3.4. Voldoende middelen van bestaan Als toegangsvoorwaarde voor verblijf van ten hoogste drie maanden geldt het vereiste om te beschikken over voldoende middelen van bestaan (zie artikel 2r, eerste lid, onder d WTU-BES en artikel 3.8 BTU-BES ). Overigens wordt ook in het kader van de aanvraag tot het verlenen van een visum voor kort verblijf bezien of de vreemdeling beschikt over voldo... BWBR0028837
  1, 2, 3 ... 78, 79, 80   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie