249 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »
Enig artikel, Besluit wijziging taak Departementen van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken     Enig artikel De werkzaamheden van het Regeringscommissariaat voor het Economische en Militaire Hulpprogramma worden met ingang van 1 November 1952 overgedragen aan de zorg van het Hoofd van het Departement van Buitenlandse Zaken. BWBR0002100
Besluit wijziging taakverdeling departementen     Besluit van 1 augustus 1963, houdende wijziging van de taakverdeling van departementen- BWBR0002423
Enig artikel, Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat     Enig artikel De zorg voor de zaken van de Afdeling Vaartuigen van het departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid gaat met ingang van 1 juli 1964 over naar het departement van Verkeer en Waterstaat. BWBR0002446
Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken     Besluit van 5 augustus 1972, houdende wijziging in de taakverdeling tussen het departement van Defensie en dat van Algemene Zaken- • 1. De inlichtingendienst, die sedert 1 januari 1971 tot taak heeft het inwinnen van gegevens betreffende het buitenland gaat van het departement van Defensie over naar het departement van Algemene Zaken, waardoor de taakverdeling tussen beide departementen... BWBR0002834
Besluit herindeling van een aantal departementale taken     Besluit van 4 november 1982, houdende herindeling van een aantal departementale taken- • 1. Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tevens te belasten met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de Volksgezondheid voorzover thans opgedragen aan het departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en met dienovereenkomstige wijziging van de taak, d... BWBR0003530
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 18-11-1987], Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 18-11-1987] Met ingang van heden: • 1. Onze Minister van Landbouw en Visserij te belasten met de zorg voor de openluchtrecreatie, voorzover thans opgedragen aan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de taak van beide departementen dienovereenkomstig te wijzigen. • 2. De organisatorische afwikkeling van zaken, verband houdende... BWBR0003535
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 22-12-1987], Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken     artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 22-12-1987] • 1. De verplichtingen, voor het voormalige departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, voortvloeiende uit het dienstverband met zijn personeel, alsmede de zorg voor de overige beheersaangelegenheden van dat departement zijn met ingang van 4 november 1982 overgegaan op het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Uiterl... BWBR0003537
Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot het consumentenkrediet     Besluit van 27 juni 1984, houdende herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot het consumentenkrediet- • 1. Onze Minister van Economische Zaken te belasten met de zorg voor het consumentenkrediet, voorzover thans opgedragen aan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de taak van beide ministeries dienovereenkomstig te wijzigen; • 2. de organisatoris... BWBR0003685
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 06-09-1988], Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 06-09-1988] • 1. Onze Minister van Economische Zaken wordt belast met de zorg voor het innovatie- en technologiebeleid. • 2. De taken van Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Economische Zaken ten aanzien van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek, de maritieme sector, het ruimte-onderzoek en ... BWBR0003690
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 06-09-1988], Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 06-09-1988] De organisatorische afwikkeling, verband houdende met het in artikel 1 bepaalde, wordt opgedragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken. BWBR0003690
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »