128 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »
Artikel 1, Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen alsmede inwerkingtreding Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen     Artikel 1 De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen is van toepassing op de schade en kosten die zijn ontstaan ten gevolge van de extreem zware regenval op 13 en 14 september 1998. BWBR0010205
Artikel 3, Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen alsmede inwerkingtreding Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst. BWBR0010205
Artikel 1, Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen op de schade en kosten tengevolge van de extreem zware regenval op 27 en 28 oktober 1998     Artikel 1 De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen is van toepassing op de schade en kosten die zijn ontstaan ten gevolge van de extreem zware regenval op 27 en 28 oktober 1998. BWBR0010313
Artikel 2, Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen op de schade en kosten tengevolge van de extreem zware regenval op 27 en 28 oktober 1998     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst. BWBR0010313
Enig artikel, Vaststellingsbesluit tijdstip aanvang fase 2 en fase 3 Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen     Enig artikel • 1. Het tijdstip van aanvang van fase 2 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen is 1 januari 2001 voor alle artikelen van die wet waarin naar dat tijdstip wordt verwezen. • 2. Het tijdstip van aanvang van fase 3, bedoeld in artikel 49 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen en de artikelen die naar dat artikel ... BWBR0010615
Enig artikel, Besluit houdende vaststelling tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur     Enig artikel • 1. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt de Wet dualisering gemeentebestuur , met uitzondering van artikel I, onderdelen DDa, II, ZZ, PPP en GGGG, en artikel XI, in werking met ingang van 7 maart 2002. • 2. In afwijking van het eerste lid treedt de Wet dualisering gemeentebestuur , met uitzondering van artikel I, onderdee... BWBR0013463
Artikel 1, Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)     Artikel 1 De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 23 mei 2002 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip. BWBR0013544
Artikel 2, Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)     Artikel 2 De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op dinsdag 2 april 2002. BWBR0013544
Artikel 3, Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)     Artikel 3 De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 23 mei 2002 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip. BWBR0013544
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »