7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Buitenlandse Zaken; • b. Buitenlands Bezoek: Buitenlands Bezoek van het Staatshoofd en Inkomend Bezoek aan het Staatshoofd; • c. de medaille: de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ; • d. de oo... BWBR0012067
Artikel 2, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 2 Er wordt ingesteld de Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken. BWBR0012067
Artikel 3, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 3 • 1. De medaille wordt vanwege Ons toegekend door Onze Minister. • 2. De medaille kan ter gelegenheid van een Buitenlands Bezoek worden toegekend aan degene die op enigerlei wijze betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van het Bezoek. • 3. De medaille kan aan een persoon één maal worden toegekend. BWBR0012067
Artikel 4, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 4 De medaille en de oorkonde worden door of namens Onze Minister uitgereikt. BWBR0012067
Artikel 5, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 5 • 1. De Kanselarij der Nederlandse Orden draagt zorg voor de vervaardiging en de verstrekking van de medaille en de oorkonde. • 2. De verstrekking geschiedt kosteloos. BWBR0012067
Artikel 6, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 6 • 1. Degene aan wie de medaille is toegekend, is bevoegd deze te dragen aan het lint op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding. • 2. In plaats van de medaille mag een draagteken dat bestaat uit het lint opgemaakt in de vorm van een strik, worden gedragen. • 3. In plaats van de medaille mag op uniformkleding een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 m... BWBR0012067
Artikel 7, Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken     Artikel 7 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken. BWBR0012067