107 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1, Besluit heroprichting Regiment Infanterie Johan Willem Friso     Artikel 1 Het Regiment Infanterie Johan Willem Friso wordt met ingang van 1 juli 1999 heropgericht en maakt wederom deel uit van de Koninklijke landmacht. BWBR0010500
Artikel 2, Besluit heroprichting Regiment Infanterie Johan Willem Friso     Artikel 2 Het vaandel dat als gevolg van de opheffing van het Regiment Johan Willem Friso op 29 juli 1994 werd ingenomen, wordt wederom ter beschikking gesteld aan het Regiment Johan Willem Friso. BWBR0010500
Artikel 3, Besluit heroprichting Regiment Infanterie Johan Willem Friso     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0010500
Artikel 1, Besluit tot opheffing van het Regiment Intendancetroepen en het Regiment Aan- en afvoertroepen en de oprichting van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen     Artikel 1 Het Regiment Intendancetroepen en het Regiment Aan- en afvoertroepen worden met ingang van 20 oktober 2000 opgeheven en de bij deze regimenten behorende vaandels worden ingenomen. BWBR0011692
Artikel 2, Besluit tot opheffing van het Regiment Intendancetroepen en het Regiment Aan- en afvoertroepen en de oprichting van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen     Artikel 2 Het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen wordt met ingang van 20 oktober 2000 opgericht en maakt deel uit van de Koninklijke landmacht. BWBR0011692
Artikel 1, Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel     Artikel 1 Als landen, bedoeld in artikel 12e, onder a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 91a, eerste lid, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie , worden aangewezen: • – Afghanistan; • – Irak; • – Iran; • – Noord-Korea; • – Pakistan; • – Turkmenistan; • – Wit-Rusland. BWBR0008924
Artikel 2, Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel     Artikel 2 Voor de militaire ambtenaar in werkelijke dienst die behoort tot de Militaire Inlichtingendienst, tot het verbindingsinlichtingenpersoneel of tot de categorie crypto-behandelaars die toegang heeft tot zeer geheime of geheime gegevens, dan wel ten aanzien van wie, in het belang van de veiligheid van de Staat of zijn bondgenoten, andere veiligheidsgronden daartoe noodzaken, worden in af... BWBR0008924
Artikel 3, Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel     Artikel 3 Het Besluit reisbeperkingen militairen wordt ingetrokken. BWBR0008924
Artikel 4, Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop artikel 91 a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie in werking treedt. BWBR0008924
Artikel 5, Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel. BWBR0008924
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »