6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel I, Wijzigingsbesluit subsidies C02-reductieplan     Artikel I [Wijzigt het Besluit subsidies CO2-reductieplan ] BWBR0014520
Artikel II, Wijzigingsbesluit subsidies C02-reductieplan     Artikel II Artikel I geldt niet voor subsidies die zijn verstrekt voor de inwerkingtreding van dit besluit. BWBR0014520
Artikel III, Wijzigingsbesluit subsidies C02-reductieplan     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0014520
Artikel 1, Besluit ex artikel 47, tweede en derde lid, Visserijwet 1963     Artikel 1 De navolgende organisaties worden aangewezen tot het voordragen van het achter hun naam vermelde aantal leden van de Kamer voor de Binnenvisserij: • a. de Combinatie van Beroepsvissers: 3 leden; • b. Sportvisserij Nederland: 3 leden; • c. de Unie van Waterschappen: 1 lid; • d. de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland: 1 lid; • e. de Federatie Partic... BWBR0010554
Artikel 2, Besluit ex artikel 47, tweede en derde lid, Visserijwet 1963     Artikel 2 Het besluit van 19 augustus 1994, houdende uitvoering van artikel 47, tweede en derde lid, van de Visserijwet 1963, wordt ingetrokken. BWBR0010554
Artikel 3, Besluit ex artikel 47, tweede en derde lid, Visserijwet 1963     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1999. BWBR0010554