6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (2)     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] • 1. De maandelijkse werktijd wordt met 30 uren verlengd tot 195 uren. Daarvoor wordt een vaste maandelijkse toelage toegekend van 30/165 van het salaris. • 2. Deze toelage behoort tot het ambtelijk inkomen, telt derhalve mee voor het pensioen en wordt doorbetaald bij vakantie en ziekte. • 3. Individuele werktijd wordt vastge... BWBR0021461
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (2)     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] • 1. Overwerk wordt beperkt tot 45 uren per maand (boven de tot 195 uren verlengde werktijd). • 2. Zonodig wordt het aantal extra uren van 75 (30 + 45) bezien op jaarbasis. Boven de normale werktijd van 165 uren per maand komen per jaar dus maximaal 12 * 75 uren voor vergoeding in aanmerking. • 3. De overuren worden tot een m... BWBR0021461
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (2)     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] Er bestaat geen aanspraak op de toelage voor onregelmatige dienst. BWBR0021461
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (2)     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] Voor de lunch wordt een half uur per dag in mindering gebracht, voor de avondmaaltijd geldt dit eveneens indien een maaltijd wordt gedeclareerd. BWBR0021461
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (2)     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] De vergoeding voor het overwerk wordt maandelijks uitbetaald op basis van het in de voorafgaande maand verrichte aantal uren overwerk. BWBR0021461
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (2)     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 1990. BWBR0021461