32 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie; • b. medaille: de medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Nederlandse politie; • c. oorkonde: de bij de medaille behorende oorkonde zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ; • d. jaarteken: een teken met de aanduiding 25 of 40... BWBR0019627
Artikel 2, Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie     Artikel 2 Er is een medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Nederlandse politie. BWBR0019627
Artikel 3, Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie     Artikel 3 • 1. Vanwege Ons kent Onze Minister eenmalig een medaille met oorkonde toe aan de ambtenaar die zonder wezenlijke onderbreking gedurende een periode van 12½, 25 of 40 jaren werkzaam is binnen de Nederlandse politie en is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. • 2. Vanwege Ons kent Onze Minister een jaarteken met oorkonde jaarteken toe aan de ambtenaar die zo... BWBR0019627
Artikel 4, Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie     Artikel 4 • 1. Het bevoegd gezag dient een aanvraag voor een medaille en/of een jaarteken in bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. • 2. Het bevoegd gezag vermeldt bij de aanvraag de naam van de ambtenaar en legt een verklaring over waaruit blijkt dat het een ambtenaar betreft als bedoeld in artikel 1, onder f . • 3. De Kanselarij der Nederlandse Orden verstrekt het b... BWBR0019627
Artikel 5, Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie     Artikel 5 • 1. De medaille is cirkelvormig, heeft een diameter van 35 mm en een dikte van circa 3 mm en is vervaardigd in 85/15 brons. De voorzijde van de medaille vertoont het politiewapen met links een kroon en de tekst «Politie Nederland». De keerzijde vertoont het rijkswapen. De medaille wordt vervaardigd uit CuZn90/10 DIN 17670, 3,5 mm DIN 1751. De materiaaldikte van de messing r... BWBR0019627
Artikel 6, Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie     Artikel 6 • 1. De ambtenaar is bevoegd op het uniform de medaille aan het lint te dragen op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding. • 2. De ambtenaar kan op het uniform in plaats van de medaille een baton van het lint ter grootte van 27 bij 11 mm dragen. Voor de aanduiding van 25 of 40 dienstjaren wordt de baton voorzien van jaartekens. • 3. De ambtenaar kan in plaat... BWBR0019627
Artikel 7, Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie     Artikel 7 • 1. De op grond van artikel 3 toegekende medaille, alsmede de daarbij uitgereikte oorkonde, worden verbeurd bij niet-eervol ontslag. • 2. De ambtenaar aan wie een medaille is toegekend en ontslag is verleend, bedoeld in het eerste lid, is verplicht de hem toegekende medaille, jaarteken(s), alsmede de daarbij behorende oorkondes, af te geven bij of toe te zenden aan... BWBR0019627
Artikel 8, Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie     Artikel 8 • 1. Aan de ambtenaar die op de dag van inwerkingtreding van dit besluit zonder wezenlijke onderbreking gedurende een periode van meer dan 12½ jaren werkzaam is binnen de Nederlandse politie en is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, wordt overeenkomstig artikel 3, eerste lid , een medaille toegekend zodra hij in aanmerking komt voor de toekenning van een jaar... BWBR0019627
Artikel 9, Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie     Artikel 9 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0019627
Artikel 10, Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie     Artikel 10 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie. BWBR0019627
  1, 2, 3, 4   »