5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit inlijving Engelse adel     Artikel 1 te difficulteren in de rekesten zoo als die zijn liggende van Cornelis Anne Mackaij , Pieter Melvill van Carnbee , P.W.L. Quarles de Quarles C.S. en P. Georgesz. Clifford C.S. maar daarentegen. BWBR0026401
Artikel 2, Besluit inlijving Engelse adel     Artikel 2 Pieter Willem Lodewijk Quarles de Quarles, Baron des Heiligen Roomschen Rijks, in den Nederlandschen Adel in te lijven zoo als hij daarin wordt ingelijfd bij dezen. BWBR0026401
Artikel 3, Besluit inlijving Engelse adel     Artikel 3 BWBR0026401
Artikel 1, Besluit taxa akten van permissie en voor diploma markies     Artikel 1 dat voor het geval, dat door Ons aan een oudsten zoon mogt worden toegestaan, om reeds gedurende het leven van Zijnen Vader, den titel te voeren, waartoe hij anderzints eerst na het overlijden van dezen geregtigd zoude zijn, en voor het geval, dat door Ons aan een Zoon mogt worden vergund, om bij eenen hem reeds toekomenden titel den naam te voeren met welken Zijn Vader een hoogere ti... BWBR0026403
Artikel 2, Besluit taxa akten van permissie en voor diploma markies     Artikel 2 dat wegens taxa van een diploma van Markies , zal worden ingevorderd eene som van achthonderdvijftig guldens (ƒ 850). BWBR0026403

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd