4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 1 • 1. De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht een register te houden, waarvan de bladen van een doorloopend nommer zijn voorzien en door de burgemeester van zijn woonplaats of de korpschef worden gewaarmerkt. • 2. In dit register zal door hem, onmiddellijk nadat de goederen door hem in ontvang zijn genomen, aanteekenin... BWBR0001856
Artikel 2, Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.     Artikel 2 De koopman, bedoeld in artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht , is verplicht het door hem als zoodanig gehouden register op aanvrage te vertoonen aan den burgemeester of aan den door dezen aangewezen ambtenaar, als ook aan den bevelvoerenden officier of aan den door dezen aangewezen officier of onderofficier. BWBR0001856
Artikel 1, Besluit opnieuw jaarlijks uitgeven van een Staatsalmanak     Artikel 1 Er zal op nieuw jaarlijks een Staatsalmanak worden uitgegeven, behelzende hoofdzakelijk eene opgave der personen in de verschillende takken van het staatsbestuur werkzaam. BWBR0034165
Artikel 2, Besluit opnieuw jaarlijks uitgeven van een Staatsalmanak     Artikel 2 Onze Minister van Binnenlandsche Zaken wordt gemagtigd tot regeling van al hetgeen betreft de wijze van zamenstelling, redactie, toezigt en uitgave van dien almanak. BWBR0034165

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd