5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel I, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders     Artikel I [Wijzigt het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning .] BWBR0015679
Artikel III, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders     Artikel III [Wijzigt het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 .] BWBR0015679
Artikel V, Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluiten commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters 1994 en wethouders     Artikel V Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat: • a. artikel 7 van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning terugwerkt tot en met 1 juli 2002, en • b. gedeputeerde staten kunnen bepalen dat in afwijking van het bepaalde ond... BWBR0015679