1.322 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 131, 132, 133   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1984], Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Sanctiebesluiten Zuid-Afrika 1981     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1984] Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het Sanctiebesluit wapenvervoer Zuid-Afrika 1981 (Stb. 1981, 459) en van het Sanctiebesluit licenties Zuid-Afrika 1981 (Stb. 1981, 460) worden aangewezen de controleurs van de Economische Controledienst. BWBR0003434
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1984], Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Sanctiebesluiten Zuid-Afrika 1981     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-1984] Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking. BWBR0003434
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht naleving sancties tegen Servië en Montenegro     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] • 1. Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992 (Stbl. 1993, 64), zoals gewijzigd bij beschikking van 27 april 1993 (Stcrt. 82), en van het Sanctiebesluit betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro (Stbl. 1993, 65) en de Sanctiebeschikking betali... BWBR0006129
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht naleving sancties tegen Servië en Montenegro     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] De regeling van 24 december 1992 (Stcrt. 251), houdende de aanwijzing van ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van de sancties tegen Servië en Montenegro, wordt ingetrokken. BWBR0006129
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht naleving sancties tegen Servië en Montenegro     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0006129
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] De artikelen 7, eerste lid en artikel 8 van het Besluit van 28 januari 1993, houdende regels inzake de handel, het niet-financiële dienstverkeer en de luchtvaart met Servië en Montenegro (Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992, Stb. 1993, 64), worden buiten werking gesteld voor zover het de burgerluchtvaart van en naar Belgrado betreft, uitsl... BWBR0006993
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Artikel 6a van het Besluit van 28 januari 1993, houdende regels inzake de handel het niet-financiële dienstverkeer en de luchtvaart met Servië en Montenegro (Sanctiebesluit Servië en Montenegro 1992), wordt buiten werking gesteld voor zover het betreft veerdiensten tussen Bar in de ‘Federale Republiek Joegoslavië’ (Servië en Montenegro) e... BWBR0006993
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Deze regeling kan worden aangehaald als Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994. BWBR0006993
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996], Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 02-04-1996] Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant. BWBR0006993
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 07-03-1997], Buitenwerkingstelling Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 07-03-1997] Voor de werkingsduur van deze regeling wordt het Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995 buiten werking gesteld. BWBR0007969
  1, 2, 3 ... 131, 132, 133   »