2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Selectielijst Raad van State inzake advisering over wet- en regelgeving in hoogste en laatste instantie     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst Raad van State inzake advisering over wet- en regelgeving in hoogste en laatste instantie’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0015593
Artikel 2, Selectielijst Raad van State inzake advisering over wet- en regelgeving in hoogste en laatste instantie     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0015593

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd