8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Naamswijziging ministerie LNV     Artikel 1 De naam van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt gewijzigd in: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. BWBR0015265
Artikel 2, Naamswijziging ministerie LNV     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2003. BWBR0015265
Artikel 1, Selectielijst Raad van State inzake advisering over wet- en regelgeving in hoogste en laatste instantie     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde ‘Selectielijst Raad van State inzake advisering over wet- en regelgeving in hoogste en laatste instantie’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0015593
Artikel 2, Selectielijst Raad van State inzake advisering over wet- en regelgeving in hoogste en laatste instantie     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0015593
Artikel 1, Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie     Artikel 1 De voorzitter van de Commissie Stedelijke Distributie ontvangt een vaste vergoeding van € 1475,– per maand. BWBR0017967
Artikel 2, Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie     Artikel 2 De plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Stedelijke Distributie een vaste vergoeding van € 737,50 per maand. BWBR0017967
Artikel 3, Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie. BWBR0017967
Artikel 4, Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005. BWBR0017967

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd