96 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel I. Regelingen met betrekking tot leden van de Staten-Generaal, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot leden van de Staten-Generaal Artikel I. Regelingen met betrekking tot leden van de Staten-Generaal De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14 januari 1996, nr. DAZ/JZ-66161 (Stcrt. 1996, 19) houdende aanpassing bedragen reis- en verblijfskosten leden Eerste Kamer; • b. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14 januari 1996, nr. DAZ/JZ-... BWBR0017790
Artikel II. Regelingen met betrekking tot de financiën van gemeenten en provincies, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot de financiën van gemeenten en provincies Artikel II. Regelingen met betrekking tot de financiën van gemeenten en provincies De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 23 januari 1998, nr. FO98/U53054 fip 98/791N (Stcrt. 1998, 221) houdende vaststelling uitkering aan provincies voor het jaar 1995; • b. R... BWBR0017790
Artikel III. Regelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden Artikel III. Regelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer; • b. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994; • c. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994/1995; • d. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1995/1996; &b... BWBR0017790
Artikel IV. Regelingen met betrekking tot brandweer, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot brandweer Artikel IV. Regelingen met betrekking tot brandweer De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling onderscheidingstekenen Rijksbrandweerpersoneel; • b. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 juli 1993, nr. EB93/1403 (Stcrt. 1993, 142) houdende wijziging van het Algemeen brandweerexamenreglement, het Examenreglement brandwacht, het Examenreglement brandwach... BWBR0017790
Artikel V. Regelingen met betrekking tot politie, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot politie Artikel V. Regelingen met betrekking tot politie De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Beschikking premie en plafonds 1987; • b. Beschikking premie en plafonds 1988; • c. Beschikking premie en plafonds 1989; • d. Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1996; • e. Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1999; • f. Premieregeling... BWBR0017790
Artikel VI. Regelingen met betrekking tot tegemoetkoming schade, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot tegemoetkoming schade Artikel VI. Regelingen met betrekking tot tegemoetkoming schade De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998; • b. Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval 1998; • c. Regeling tot aanpassing schadegebied bij tweede extreem zware regenval 1998. BWBR0017790
Artikel VII. Regelingen op het gebied van de Kaderwet adviescolleges , het Vergoedingenbesluit adviescolleges en het Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman , Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen op het gebied van de Kaderwet adviescolleges , het Vergoedingenbesluit adviescolleges en het Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman Artikel VII. Regelingen op het gebied van de Kaderwet adviescolleges , het Vergoedingenbesluit adviescolleges en het Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Besluit vergoedingen Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk; • b. Regeling van de Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, alsmede ... BWBR0017790
Artikel VIII. Regelingen met betrekking tot verzelfstandiging, Intrekkingsregeling BZK 2004     Regelingen met betrekking tot verzelfstandiging Artikel VIII. Regelingen met betrekking tot verzelfstandiging De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Bezwarenregeling privatisering ROI; • b. Bezwarenregeling verzelfstandiging CAOP; • c. Bezwarenregeling verzelfstandiging RCC; • d. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 1996, nr. AB96/U1509 (Stcrt. 1996, 239) houdende mandaatbesluit... BWBR0017790
Artikel IX. Overige regelingen, Intrekkingsregeling BZK 2004     Overige regelingen Artikel IX. Overige regelingen De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Besluit instelling Marokkaans-Nederlands Interactieteam Jeugd; • b. Besluit organisatorische inrichting DGOB; • c. Besluit rijksbijdrage economische stimuleringsgebieden; • d. Eenmalige bijdrageregeling Stadseconomie Grote Stedenbeleid; • e. Eenmalige bijdrageregeling wegwerken wach... BWBR0017790
Artikel X. Overgangsbepaling, Intrekkingsregeling BZK 2004     Overgangsbepaling Artikel X. Overgangsbepaling • 1. Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met X , plaats. • 2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en ... BWBR0017790
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »