1.433 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 142, 143, 144   »
Artikel 1, Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006-2007 tot en met 2014-2015     Artikel 1 [Wijzigt de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999.] BWBR0019929
Artikel 2, Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006-2007 tot en met 2014-2015     Artikel 2 De quota, bedoeld in artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 318/2006 , worden met ingang van het verkoopseizoen 2006/2007 tot en met het verkoopseizoen 2014/2015 als volgt vastgesteld: • a. witte suiker: Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. te Breda: Voor de verkoopseizoenen 2007/2008 tot en met 2014/2015: 931.435.000 kg. • b. isoglucose: Tate & Lyle Netherlands B.V. te ... BWBR0019929
Artikel 3, Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006-2007 tot en met 2014-2015     Artikel 3 De Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2005/2006 en de Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor het verkoopseizoen 2003/2004 worden ingetrokken. BWBR0019929
Artikel 4, Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006-2007 tot en met 2014-2015     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006/2007 tot en met 2014/2015. BWBR0019929
Artikel 5, Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2006-2007 tot en met 2014-2015     Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2006. BWBR0019929
Artikel 1, Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; • b. verordening (EG) nr. 708/2007: verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet voorkomende soorten in de aquacultuur (PbEU L 168). BWBR0025058
Artikel 2, Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur     Artikel 2 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 5 van verordening (EG) nr. 708/2007 , is de minister. BWBR0025058
Artikel 3, Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur     Artikel 3 • 1. Het is verboden om in strijd te handelen met de artikelen 6, 14 tot en met 17, 20 en 21 van verordening (EG) nr. 708/2007 . • 2. Een aanvraag als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van verordening (EG) nr. 708/2007 kan worden ingediend bij de Directeur Visserij van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. BWBR0025058
Artikel 4, Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur     Artikel 4 De minister houdt een register als bedoeld in artikel 23 van verordening (EG) nr. 708/2007 bij. BWBR0025058
Artikel 5, Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur     Artikel 5 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur. BWBR0025058
  1, 2, 3 ... 142, 143, 144   »