4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens     Artikel 1 De voorzitter van het College voor Examens (sinds 1 augustus 2014: College voor toetsen en examens) ontvangt een bezoldiging overeenkomstig salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De arbeidsduurfactor wordt van 1 oktober 2009 tot 1 oktober 2014 vastgesteld op 0,3 en vanaf 1 oktober 2014 op 0,2. BWBR0035837
Artikel 2, Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens     Artikel 2 De overige leden van het College voor Examens (sinds 1 augustus 2014: College voor toetsen en examens) ontvangen een schadeloosstelling. De schadeloosstelling bestaat uit een bedrag per vergadering. Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt. De hoogte van de schadeloosstelling van de leden wordt vastgesteld op 3% van salarisschaal 16 van b... BWBR0035837
Artikel 3, Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt daarbij terug tot en met 1 oktober 2009. BWBR0035837
Artikel 4, Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens. BWBR0035837