14.932 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1492, 1493, 1494   »
Artikel 1, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: Algemene wet bestuursrecht artikel 9:1 van de Awb Awb a. Awb : ; b. klacht : elke mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van de Raad als bedoeld in , voorzover tegen de gedraging niet de mogelijkheid van bezwaar of beroep als bedoeld in de openstaat of heeft opengestaan. BWBR0010530
Artikel 2, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 2 • 1. Er is een klachtenadviseur. • 2. De klachtenadviseur maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de SER. • 3. De klachtenadviseur wordt door het Dagelijks Bestuur benoemd voor de duur van twee jaren. De klachtenadviseur kan worden herbenoemd voor de duur van telkens twee jaren. BWBR0010530
Artikel 3, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 3 De klachtenadviseur heeft als taak advies uit te brengen over ingediende klachten met in achtneming van de bepalingen van artikel 9:15 van de Awb . BWBR0010530
Artikel 4, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 4 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 1999. BWBR0010530
Artikel 5, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 5 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening instelling Awb-klachtenadviseur. BWBR0010530
Artikel 1, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 1 Dit besluit verstaat onder metaalindustrie en elektrotechnische industrie: de ondernemingen van werkgevers die zijn ingeschreven bij de sector Metaalindustrie of de sector Elektrotechnische Industrie (voorheen Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie). BWBR0011043
Artikel 2, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 2 • 1. Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie. • 2. De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden • 3. Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties: • a. organisaties van ondernemers- 6 leden en 6 plaatsvervangen... BWBR0011043
Artikel 3, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 3 Het besluit van 20 februari 1976 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie (RE 06/1976) wordt ingetrokken. BWBR0011043
Artikel 4, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 4 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. BWBR0011043
Artikel 5, Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000. BWBR0011043
  1, 2, 3 ... 1492, 1493, 1494   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling