83 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006], Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006] • 1. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen worden overgenomen de begripsbepalingen van de artikelen 1 en 2 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw . • 2. In deze verordening worden overgenomen de begripsbepalingen van artikel 1:1 en artikel 3:1 , en de werkwijze zoals beschreven in hoofdstu... BWBR0018242
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006], Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006] • 1. De koper en verkoper van bloembollen plantgoed, waaronder tevens dient te worden verstaan de zelftelende broeier als bedoeld in artikel 10 van deze verordening, zijn aan het productschap een heffing verschuldigd. • 2. De heffing is verschuldigd ten behoeve van de algemene kosten van het productschap, alsmede ten behoeve van... BWBR0018242
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006], Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006] • 1. Ter uitvoering van artikel 2 doen de koper en verkoper bij het productschap aangifte van de door hen gekochte, respectievelijk verkochte bloembollen-plantgoed. • 2. De opgave als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vra... BWBR0018242
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006], Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006] • 1. De heffing die de koper en verkoper van bloembollen-plantgoed is verschuldigd, wordt over iedere transactie opgelegd. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag, ofwel van de verkoopwaarde van de bloembollen plantgoed voor zover het betreft de heffing die is verschuldigd door de zelftele... BWBR0018242
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006], Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006] • 1. Degene die bloembollen-plantgoed verkoopt of heeft verkocht door tussenkomst van een veiling, is aan het productschap een heffing verschuldigd over ieder transactie. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag. • 3. De in het eerste lid bedoelde heffing wordt door de verkoper betaa... BWBR0018242
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006], Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006] • 1. Degene die bloembollen-plantgoed koopt of heeft gekocht door tussenkomst van een veiling is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag. • 3. De in het eerste lid bedoelde heffing wordt door de koper betaald aan ... BWBR0018242
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006], Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005     Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006] Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-plantgoed verkoopt is verplicht 2,1% van het factuur-bedrag van de door hem aldus verkochte bollen aan de desbetreffende kopers door te berekenen. BWBR0018242
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006], Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005     Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006] • 1. Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-plantgoed koopt van een teler is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag. • 3. De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de koper te worden bet... BWBR0018242
Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006], Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005     Artikel 9 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006] • 1. Degene die zonder tussenkomst van een veiling door hem geteelde bloembollen-plantgoed verkoopt is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag. • 3. De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de verkoper te ... BWBR0018242
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006], Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005     Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 17-09-2006] • 1. Degene die bloembollen-plantgoed afkomstig uit eigen kraam aanwendt voor de teelt van bolbloemen is over die bloembollen-plantgoed aan het productschap een heffing verschuldigd. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt: 2,1%, van de verkoopwaarde van de desbetreffende bloembollen. • 3. De verkoopwaarde van... BWBR0018242
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling