815 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 80, 81, 82   »
Artikel 1, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005     Artikel 1 Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 . BWBR0017342
Artikel 2, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005     Artikel 2 a. voor vleesrassen kippen € 0,00034 per ingelegd broedei, b. voor kalkoenen € 0,00594 per ingelegd broedei. • 1. De ondernemer die in het kalenderjaar 2005 broedeieren, bestemd om hieruit gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productsc... BWBR0017342
Artikel 3, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005     Artikel 3 a. voor vleesrassen kippen € 0,02309 per eendagskuiken, b. voor kalkoenen € 0,06796 per eendagskuiken. • 1. De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aan... BWBR0017342
Artikel 4, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005     Artikel 4 • 1. De ondernemer die moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden moederdieren. • 2. De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt: • 3. De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per p... BWBR0017342
Artikel 5, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005     Artikel 5 • 1. De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de door hem in het kalenderjaar 2005 opgezette vleeskuikens. • 2. Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00474 per opgezet vleeskuiken. BWBR0017342
Artikel 6, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005     Artikel 6 De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 opgezette vleeskalkoenen van tegen een tarief van € 0,04607 per vleeskalkoen. BWBR0017342
Artikel 7, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005     Artikel 7 • 1. De ondernemer die in het kalenderjaar 2005 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede l... BWBR0017342
Artikel 8, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005     Artikel 8 • 1. De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2005 geplaatste eendagskuikens. • 2. De in het eerste lid... BWBR0017342
Artikel 9, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005     Artikel 9 • 1. De ondernemer die moederdieren voor legrassen kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden moederdieren tegen een tarief van € 0,11196 per moederdier. • 2. De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier... BWBR0017342
Artikel 10, Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2005     Artikel 10 • 1. De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden legkippen tegen het tarief van € 0,06445 per legkip. • 2. De in het eerste lid is gedurende de gehele productieperiode van een legkip éénmaal verschuldigd en wel zodra de legkip... BWBR0017342
  1, 2, 3 ... 80, 81, 82   »