136 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 12, 13, 14   »
Artikel 1. Hulpmiddelen, Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO     Hulpmiddelen Artikel 1. Hulpmiddelen Bij de centrale eindtoets primair onderwijs zullen de algemene hulpmiddelen toegestaan worden zoals vermeld in de bijlage 1 bij deze regeling. BWBR0035539
Artikel 2. Aanpassing wijze van afname, Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO     Aanpassing wijze van afname Artikel 2. Aanpassing wijze van afname De directeur van de school kan voor een leerling met een speciale ondersteuningsbehoefte de wijze van afname van de centrale eindtoets primair onderwijs aanpassen indien bij toepassing van de standaard afname de leerling niet of onvoldoende kan laten zien hoe vaardig hij is op de onderdelen die in de centrale eindtoets worden getoetst. BWBR0035539
Artikel 3. Kaders aanpassing, Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO     Kaders aanpassing Artikel 3. Kaders aanpassing • a. De directeur handelt bij de aanpassing bedoeld in artikel 2 binnen de kaders, vastgelegd door het College voor toetsen en examens in deze regeling. • b. Indien naar het oordeel van de directeur binnen bedoelde kaders geen adequate aanpassing wordt bereikt die de door de leerling ten gevolge van zijn speciale ondersteuningsbehoefte ondervonden... BWBR0035539
Artikel 4. Aangepaste toetsversies, Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO     Aangepaste toetsversies Artikel 4. Aangepaste toetsversies • a. Het College voor toetsen en examens stelt jaarlijks (in het toetsreglement) vast welke onderdelen van de wijze van toetsing door de directeur vanwege de speciale ondersteuningsbehoefte van een leerling kunnen worden aangepast. • b. Het College voor toetsen en examens stelt enkele aangepaste versies van de centrale eindtoets beschikbaar, ges... BWBR0035539
Artikel 5. Vastlegging aanpassing, Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO     Vastlegging aanpassing Artikel 5. Vastlegging aanpassing • a. De directeur legt – voor zover relevant – vast welke aanpassingen hij toepast in de wijze van toetsing op grond van artikel 4a , welke aangepaste versie hij de leerling toekent op grond van artikel 4b, en welke overige aanpassingen hij verricht na en op grond van het overleg met het College voor toetsen en examens genoemd in artikel 4e. &bu... BWBR0035539
Artikel 6. Bekendmaking, Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO     Bekendmaking Artikel 6. Bekendmaking Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0035539
Artikel 7. Inwerkingtreding, Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO     Inwerkingtreding Artikel 7. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0035539
Artikel 8. Citeertitel, Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO     Citeertitel Artikel 8. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO. BWBR0035539
Artikel 1. toetswijzer algemeen deel, Regeling toetswijzer eindtoets PO     toetswijzer algemeen deel Artikel 1. toetswijzer algemeen deel De toetswijzer, bedoeld in artikel 2, zesde lid, onderdeel c en d, van de Wet College voor toetsen en examens wordt betreffende het algemeen deel voor de eindtoets in het primair onderwijs vastgesteld, als vermeld in bijlage 1 bij deze regeling, en maakt na bekendmaking deel uit van deze regeling. BWBR0035687
Artikel 2. toetswijzer specifiek deel, Regeling toetswijzer eindtoets PO     toetswijzer specifiek deel Artikel 2. toetswijzer specifiek deel De toetswijzer, bedoeld in artikel 2, zesde lid, onderdeel c en d, van de Wet College voor toetsen en examens wordt betreffende het specifieke deel voor de centrale eindtoets in het primair onderwijs vastgesteld, als vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, en maakt na bekendmaking deel uit van deze regeling. BWBR0035687
  1, 2, 3 ... 12, 13, 14   »