88 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »
Artikel 1, Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de medaille: de vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid en de daarbij behorende oorkonde zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 1 ; • b. het jaarteken: het jaarteken en de daarbij behorende oorkonde zoals omschreven in de bij dit besluit behorende bijlage 2 ; • c. de vrijwilliger: de v... BWBR0009362
Artikel 2, Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid     Artikel 2 Het bevoegd gezag kent een medaille toe aan degene die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid heeft verricht als vrijwilliger bij: • a. de politie; • b. een overheidsbrandweer; • c. een brandweer van een inrichting voor zo... BWBR0009362
Artikel 3, Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid     Artikel 3 • 1. Het bevoegd gezag dient een aanvraag voor een medaille in bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. • 2. Het bevoegd gezag vermeldt bij de aanvraag de naam van de vrijwilliger en legt een verklaring over waaruit blijkt dat het een vrijwilliger betreft als bedoeld in artikel 2 . • 3. De Kanselarij der Nederlandse Orden verstrekt het bevoegd gezag de medaill... BWBR0009362
Artikel 4, Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid     Artikel 4 De medaille wordt door het bevoegd gezag uitgereikt aan de vrijwilliger. BWBR0009362
Artikel 5, Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid     Artikel 5 • 1. Het bevoegd gezag kent een jaarteken toe aan de vrijwilliger die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, vijfendertig respectievelijk veertig jaren taken heeft verricht als vrijwilliger op grond waarvan hem de medaille is toegekend. • 2. De artikelen 3 en 4 zijn ... BWBR0009362
Artikel 6, Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid     Artikel 6 • 1. De vrijwilliger draagt de medaille aan of op het lint op borsthoogte op de linkerzijde van de uniformkleding. • 2. De vrijwilliger draagt het jaarteken op het lint, waarbij geldt dat het laatst ontvangen jaarteken het eerder ontvangen jaarteken vervangt. BWBR0009362
Artikel 7, Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid     Artikel 7 Aan de vrijwilliger die na de inwerkingtreding van dit besluit een jaarteken wordt toegekend en aan wie ingevolge het Besluit Vrijwilligersmedaille geen medaille is toegekend, wordt tegelijkertijd een medaille toegekend. BWBR0009362
Artikel 8, Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid     Artikel 8 Het Besluit Vrijwilligersmedaille wordt ingetrokken. BWBR0009362
Artikel 9, Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid     Artikel 9 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0009362
Artikel 10, Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid     Artikel 10 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid. BWBR0009362
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd