1.175 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 116, 117, 118   »
Artikel 1, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Arubaans lid: het ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk op voordracht van de regering van Aruba bij koninklijk besluit benoemde lid van de Raad van State van het Koninkrijk; • b. Curaçaos lid: het ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk op voordracht van de ... BWBR0003725
Artikel 2, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 2 • 1. De artikelen 3, eerste lid , en 3a van de Wet op de Raad van State ( Stb. 1962, 88) zijn niet van toepassing op het Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense lid. • 2. Het Arubaanse, Curaçaose of Sint Maartense lid wordt na overleg met de regering van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten, ontslagen dan wel op non-actief gesteld overeenkomstig het... BWBR0003725
Artikel 3, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 3 Het Arubaanse, Curaçaose of Sint Maartense lid neemt deel aan de werkzaamheden van de Raad van State van het Koninkrijk ingeval de Raad of een afdeling van de Raad wordt gehoord over voorstellen van rijkswet en algemene maatregelen van rijksbestuur die in Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten zullen gelden, of over andere aangelegenheden die overeenkomstig artikel 11 van ... BWBR0003725
Artikel 4, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 4 Ingeval de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van het Koninkrijk is belast met de voorbereiding van de door de Raad van State van het Koninkrijk ingevolge de artikelen 21 en 22 van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba , van het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao of van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten uit te brengen adviez... BWBR0003725
Artikel 5, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 5 Het Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense lid dienen hun vaste woonplaats te hebben binnen Nederland. BWBR0003725
Artikel 6, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0003725
Artikel 7, Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. BWBR0003725
Artikel 1, Visserijzonebesluit van het Caribische deel van het Koninkrijk     Artikel 1 • 1. Er is voor de kust van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een visserijzone vanaf de buitengrens van de territoriale zee. • 2. De buitengrens van de visserijzone wordt gevormd door de grenslijn die met andere Staten is overeengekomen. • 3. Waar nog geen grenslijn met andere Staten is overeengekomen, wordt... BWBR0006065
Artikel 2, Visserijzonebesluit van het Caribische deel van het Koninkrijk     Artikel 2 In de in artikel 1 bedoelde zone oefent het Koninkrijk, met inachtneming van de grenzen die het volkenrecht stelt, de uitsluitende rechtsbevoegdheid uit ten aanzien van visserijaangelegenheden. BWBR0006065
Artikel 3, Visserijzonebesluit van het Caribische deel van het Koninkrijk     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst. BWBR0006065
  1, 2, 3 ... 116, 117, 118   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd