5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel I, Besluit tweede verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten     Artikel I De termijn van twee jaar, bedoeld in het tweede lid van artikel 42 van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten , zoals verlengd bij koninklijk besluit van 31 juli 2012 , wordt met twee jaar verlengd. BWBR0035407
Artikel II, Besluit tweede verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten     Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2014. BWBR0035407
Artikel 1, Besluit aanwijzing aanhouden vaststelling landsverordening tot vaststelling begrotingen ministeries begrotingsjaar 2014 en onderzoek realiteit ramingen begrotingen en meerjarige ontwikkeling overheidsfinanciën Aruba     Artikel 1 • 1. De Gouverneur van Aruba houdt de vaststelling van de door de Staten goedgekeurde landsverordening tot vaststelling van de door de Staten goedgekeurde begrotingen van de ministeries van het land voor het begrotingsjaar 2014 aan en doet onderzoek naar de realiteit van de ramingen in de door de Staten goedgekeurde begrotingen 2014 en de meerjarige ontwikkeling van de overhei... BWBR0035327
Artikel 2, Besluit aanwijzing aanhouden vaststelling landsverordening tot vaststelling begrotingen ministeries begrotingsjaar 2014 en onderzoek realiteit ramingen begrotingen en meerjarige ontwikkeling overheidsfinanciën Aruba     Artikel 2 • 1. De Gouverneur zendt het onderzoeksrapport zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na de inwerkingtreding van dit besluit naar de minister van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba en, door tussenkomst van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de raad van ministers van het Koninkrijk. • 2. Indien het onderzoeksrapport daartoe... BWBR0035327
Artikel 3, Besluit aanwijzing aanhouden vaststelling landsverordening tot vaststelling begrotingen ministeries begrotingsjaar 2014 en onderzoek realiteit ramingen begrotingen en meerjarige ontwikkeling overheidsfinanciën Aruba     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0035327

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd