165 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »
Artikel III, Rijkswet tot wijziging Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.     Artikel III Het register van octrooigemachtigden, bedoeld in artikel 3 van het Octrooigemachtigdenreglement , berust vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op artikel 23a van de Rijksoctrooiwet 1995 . BWBR0013771
Artikel IV, Rijkswet tot wijziging Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.     Artikel IV • 1. De behandeling van een tegen een octrooigemachtigde gerezen bedenking die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet tot een beslissing van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 18 van het Octrooigemachtigdenreglement , heeft geleid, geschiedt vanaf dat tijdstip door de raad van toezicht overeenkomstig het bij of krachtens de artikelen 23n tot ... BWBR0013771
Artikel V, Rijkswet tot wijziging Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.     Artikel V Artikel 55 van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals dat gold op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op vertalingen in het Nederlands van de tekst waarin het Europees Octrooibureau besluit een octrooi te verlenen, indien die vertalingen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op rechtsgeldige wijze zijn gewaarmerkt door een octrooigemachtigde. BWBR0013771
Artikel VI, Rijkswet tot wijziging Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.     Artikel VI • 1. Een examen of een proeve van bekwaamheid, met goed gevolg afgelegd voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, waarbij de examencommissie voldoet aan artikel 23c, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 en het examen of de proeve van bekwaamheid voldoet aan de eisen die worden gesteld krachtens artikel 23c, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 , wordt ge... BWBR0013771
Artikel VII, Rijkswet tot wijziging Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.     Artikel VII Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0013771
Artikel I, Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995     Artikel I [Wijzigt de Rijksoctrooiwet 1995.] BWBR0022980
Artikel II, Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995     Artikel II De wet van 25 april 1963, houdende goedkeuring van het Beneluxverdrag met eenvormige wet inzake de warenmerken, alsmede enkele daarmede verband houdende voorzieningen (Stb. 1963, 221) wordt ingetrokken. BWBR0022980
Artikel III, Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995     Artikel III [Wijzigt de Rijkswet tot goedkeuring en uitvoering Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake verlening Europese octrooien, enz.] BWBR0022980
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd