200 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »
Artikel IV, Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)     Artikel IV [Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak en de Wet oorlogsstrafrecht.] BWBR0032826
Artikel V, Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)     Artikel V [Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak en de Wet oorlogsstrafrecht.] BWBR0032826
Artikel IX, Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)     Artikel IX • 1. In strafzaken waarin voor de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, eerste lid , van deze rijkswet voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld overeenkomstig artikel 59 van het Wetboek van Militair Strafrecht , blijven de wettelijke bepalingen die door de artikelen II, onderdeel O , en III, onderdeel C , van deze rijkswet word... BWBR0032826
Artikel X, Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)     Artikel X Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0032826
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd