1.341 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 133, 134, 135   »
Artikel 1, Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk     Artikel 1 De territoriale zee van het Koninkrijk in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt uitgebreid tot twaalf zeemijlen, met inachtneming van regels te stellen bij algemene maatregel van rijksbestuur. BWBR0003749
Artikel 2, Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk     Artikel 2 • 1. Deze rijkswet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. • 2. Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk. BWBR0003749
Artikel 1, Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao     Artikel 1 • 1. De zeegrens tussen het land Aruba en het land Curaçao wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 , gevormd door de bogen van grootcirkels tussen de volgende punten in de volgorde zoals hieronder aangegeven: R. 12°09'06"N 69°32'46"W S. 12°18'54"N 69°31'02"W T. 12°35'02"N 69°30'08"W U. 12°38'31"N 69°29'38"W ... BWBR0003895
Artikel 2, Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao     Artikel 2 In zuidelijke richting is het eindpunt van de grenslijn punt R, dat het snijpunt vormt van de grenslijnen tussen de zeegebieden van het land Curaçao, het land Aruba en de Republiek Venezuela. BWBR0003895
Artikel 3, Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao     Artikel 3 Deze rijkswet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0003895
Artikel 4, Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao     Artikel 4 Deze rijkswet wordt aangehaald als: Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao. BWBR0003895
Artikel 1, Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State     Artikel 1 In deze rijkswet wordt verstaan onder Arubaans, Curaçaos, onderscheidenlijk Sint-Maartens lid: het ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk bij koninklijk besluit benoemde lid van de Raad van State van het Koninkrijk. BWBR0003896
Artikel 2, Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State     Artikel 2 • 1. Bij landsbesluit houdende algemene maatregelen wordt de schadeloosstelling van het Arubaanse, Curaçaose, onderscheidenlijk Sint-Maartense lid geregeld, alsmede de aanspraak op een uitkering bij overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid. • 2. Het landsbesluit, bedoeld in het eerste lid, kan voorts regels stellen omtrent de tegemoetkoming in de noodzakelijke kos... BWBR0003896
Artikel 3, Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State     Artikel 3 De Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale Ombudsman en de Wet privatisering ABP zijn niet van toepassing op het Arubaanse, Curaçaose, onderscheidenlijk Sint-Maartense lid. BWBR0003896
Artikel 4, Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State     Artikel 4 Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0003896
  1, 2, 3 ... 133, 134, 135   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Staatshoofd