661 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 65, 66, 67   »
Artikel 1, Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES     Artikel 1 De volgende ministeriële regelingen worden goedgekeurd: • a. de Regeling wijziging IBES-lijst; • b. de Aanpassingsregeling BES-wetten; • c. de Tweede aanpassingsregeling BES-wetten; • d. de Regeling internationale kinderontvoering BES; • e. de Regeling interlandelijke adoptie BES ; • f. de Regeling internationale kinderbescherming BE... BWBR0030263
Artikel 2, Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES     Artikel 2 Deze wet wordt aangehaald als: Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES. BWBR0030263
Artikel 3, Wet goedkeuring ministeriële regelingen BES     Artikel 3 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0030263
Artikel I [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013], Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ? B     Artikel I [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013] [Wijzigt de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.] BWBR0029582
Artikel Ia [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013], Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ? B     Artikel Ia [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013] [Wijzigt de Monumentenwet BES.] BWBR0029582
Artikel Ib [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstipMaterieel uitgewerkt per 17-02-2013], Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ? B     Artikel Ib [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstipMaterieel uitgewerkt per 17-02-2013] [Wijzigt de Wet maritiem beheer BES.] BWBR0029582
Artikel Ic [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013], Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ? B     Artikel Ic [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013] [Wijzigt de Experimentenwet onderwijs.] BWBR0029582
Artikel Id [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013], Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ? B     Artikel Id [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013] [Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.] BWBR0029582
Artikel Ie [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013], Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ? B     Artikel Ie [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013] [Wijzigt de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.] BWBR0029582
Artikel II [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013], Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba ? B     Artikel II [Materieel uitgewerkt per 17-02-2013] Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de artikelen IA en IB in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0029582
  1, 2, 3 ... 65, 66, 67   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd