243 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »
Artikel 1, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. openbaar lichaam: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba; • b. eilandsbestuur: ieder bevoegd orgaan van het openbaar lichaam; • c. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; • d. Rijksvertegenwoordiger: Rijksvertegenwoordiger voo... BWBR0028142
Artikel 2, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 2 • 1. Er is een openbaar lichaam Bonaire. • 2. Het openbaar lichaam Bonaire omvat de eilanden Bonaire en Klein Bonaire. • 3. Het openbaar lichaam Bonaire bezit rechtspersoonlijkheid. BWBR0028142
Artikel 3, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 3 • 1. Er is een openbaar lichaam Sint Eustatius. • 2. Het openbaar lichaam Sint Eustatius omvat het eiland Sint Eustatius. • 3. Het openbaar lichaam Sint Eustatius bezit rechtspersoonlijkheid. BWBR0028142
Artikel 4, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 4 • 1. Er is een openbaar lichaam Saba. • 2. Het openbaar lichaam Saba omvat het eiland Saba. • 3. Het openbaar lichaam Saba bezit rechtspersoonlijkheid. BWBR0028142
Artikel 4a, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 4a Bij algemene maatregel van bestuur worden de grenzen van de openbare lichamen vastgesteld. BWBR0028142
Artikel 5, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 5 In elk openbaar lichaam is een eilandsraad, een bestuurscollege en een gezaghebber. BWBR0028142
Artikel 6, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 6 De eilandsraad vertegenwoordigt de gehele bevolking van het openbaar lichaam. BWBR0028142
Artikel 7, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 7 • 1. De leden van de eilandsraad worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen. • 2. De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming. BWBR0028142
Artikel 8, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 8 De zittingsduur van de eilandsraad is vier jaren. BWBR0028142
Artikel 9, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba     Artikel 9 Het aantal leden van de eilandsraad bedraagt: • a. negen in het openbaar lichaam Bonaire; • b. vijf in de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba. BWBR0028142
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie

Staatshoofd