76 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Eerste Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor het Koninkrijk der Nederlanden • - voor een totaal bedrag van f 98 230 000 (acht en negentig miljoen tweehonderd en dertig duizend gulden) wordt bijgedragen in de Eerste Aanvulling der Middelen van het Inter... BWBR0003567
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Eerste Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0003567
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Tweede Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor een totaal bedrag van f 41 009 460 (EENENVEERTIG MILJOEN NEGENDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG GULDEN) wordt bijgedragen in de Tweede Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling. BWBR0004260
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet machtiging tot deelneming Nederland in de Tweede Aanvulling der Middelen Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0004260
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet tot machtiging tot deelneming door Nederland in de Derde Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Landbouw Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor het Koninkrijk der Nederlanden voor een totaal bedrag van f 42 718 884 (twee en veertig miljoen, zevenhonderdachtttienduizend achthonderd vierentachtig gulden) wordt bijgedragen in de derde Aanvulling van de Middel... BWBR0005053
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet tot machtiging tot deelneming door Nederland in de Derde Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Landbouw Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0005053
Artikel III, Wijzigingswet Sanctiewet 1977, enz. (vereenvoudiging implementatie van internationale verplichtingen)     Artikel III [Wijzigt de Wet op de economische delicten.] BWBR0011302
Artikel IV, Wijzigingswet Sanctiewet 1977, enz. (vereenvoudiging implementatie van internationale verplichtingen)     Artikel IV Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet bestaande sanctieregelingen op grond van artikel 7 van de Sanctiewet 1977 die • a. uitsluitend strekken ter uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit verdragen of uit bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties en • b. waarin geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid om in een bestaand sanctiebesl... BWBR0011302
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd