5.348 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 533, 534, 535   »
ARTIKEL I, Wet fiscale behandeling van pensioenen     ARTIKEL I [Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.] BWBR0010443
ARTIKEL II, Wet fiscale behandeling van pensioenen     ARTIKEL II [Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.] BWBR0010443
ARTIKEL III, Wet fiscale behandeling van pensioenen     ARTIKEL III [Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.] BWBR0010443
ARTIKEL IV, Wet fiscale behandeling van pensioenen     ARTIKEL IV [Wijzigt de Invorderingswet 1990.] BWBR0010443
ARTIKEL V, Wet fiscale behandeling van pensioenen     ARTIKEL V [Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.] BWBR0010443
ARTIKEL VI, Wet fiscale behandeling van pensioenen     ARTIKEL VI Verwijzingen naar artikel 11, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 in pensioenregelingen die dateren van op of voor de datum van inwerkingtreding van deze wet of van ten hoogste drie maanden daarna, worden geacht verwijzingen naar artikel 18 van de Wet op de loonbelasting 1964 te zijn. BWBR0010443
ARTIKEL VII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet fiscale behandeling van pensioenen     ARTIKEL VII [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Op voordracht van Onze Minister van Financiën, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kunnen ter zake van pensioenregelingen bij algemene maatregel van bestuur nadere, van hoofdstuk IIA en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964 afwijkende regels worden gesteld. Hie... BWBR0010443
ARTIKEL VIII, Wet fiscale behandeling van pensioenen     ARTIKEL VIII • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand, volgend op die waarin zij in het Staatsblad is gepubliceerd. • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel VII in werking op een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip, dat evenwel niet kan liggen voor 1 maart 2001. De in dat artikel bedoelde maatregel ... BWBR0010443
ARTIKEL I, Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (technische aard)     ARTIKEL I [Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.] BWBR0010722
ARTIKEL II, Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (technische aard)     ARTIKEL II [Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.] BWBR0010722
  1, 2, 3 ... 533, 534, 535   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd