12.349 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1233, 1234, 1235   »
Artikel I, Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006     Artikel I [Wijzigt de Wet kinderopvang.] BWBR0020681
Artikel IA, Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006     Artikel IA Indien op grond van artikel 11 van de Wet kinderopvang zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen , een aanvraag tot vaststelling van de tegemoetkoming van het Rijk over het tegemoetkomingsjaar 2005 wordt gedaan, wordt in afwijking van dat artikel die aanvraag als tijdig beschouwd, indien deze is gedaa... BWBR0020681
Artikel IB [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006     Artikel IB [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Wijzigt deze wet.] BWBR0020681
Artikel II, Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006     Artikel II [Wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet.] BWBR0020681
Artikel III, Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006     Artikel III [Wijzigt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.] BWBR0020681
Artikel IV, Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006     Artikel IV [Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.] BWBR0020681
Artikel V, Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006     Artikel V [Wijzigt de Arbeidstijdenwet.] BWBR0020681
Artikel VI, Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006     Artikel VI [Wijzigt de Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet.] BWBR0020681
Artikel VII, Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006     Artikel VII [Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.] BWBR0020681
Artikel VIII, Verzamelwet arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt 2006     Artikel VIII [Wijzigt de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen.] BWBR0020681
  1, 2, 3 ... 1233, 1234, 1235   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Staatshoofd