9 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel I. Wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek , Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)     Wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Artikel I. Wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek [Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.] BWBR0013747
Artikel II. Wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)     Wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht Artikel II. Wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht [Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.] BWBR0013747
Artikel III. Wijzigingen in de WHW als gevolg van de Wet op het onderwijstoezicht, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)     Wijzigingen in de WHW als gevolg van de Wet op het onderwijstoezicht Artikel III. Wijzigingen in de WHW als gevolg van de Wet op het onderwijstoezicht [Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.] BWBR0013747
Artikel IIIb. Wijzigingen in de WHW als gevolg van de invoering van het onderwijsnummer, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)     Wijzigingen in de WHW als gevolg van de invoering van het onderwijsnummer Artikel IIIb. Wijzigingen in de WHW als gevolg van de invoering van het onderwijsnummer [Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.] BWBR0013747
Artikel IV. Wijziging WSF 2000 , Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)     Wijziging WSF 2000 Artikel IV. Wijziging WSF 2000 [Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.] BWBR0013747
Artikel IVa. Wijziging WTOS, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)     Wijziging WTOS Artikel IVa. Wijziging WTOS [Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.] BWBR0013747
Artikel V. Herplaatsing Wet op het onderwijstoezicht, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)     Herplaatsing Wet op het onderwijstoezicht Artikel V. Herplaatsing Wet op het onderwijstoezicht De tekst van de Wet op het onderwijstoezicht wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de nummering van de artikelen en hoofdstukken opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen en hoofdstukken met de nieuwe nummering... BWBR0013747
Artikel VI. Inwerkingtreding, Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, enz. (invoering van accreditatie in het hoger onderwijs)     Inwerkingtreding Artikel VI. Inwerkingtreding De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en waarbij artikel I, onderdelen H, voor wat betreft artikel 6.3, en O, kan terugwerken tot en met 12 september 2002 en artikel I, onderdeel O, eerst van toepassing kan zijn op op... BWBR0013747