11 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
1. Inleiding, Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland 2012     Inleiding 1. Inleiding Na de staatkundige wijzigingen per 10 oktober 2010 is de Belastingdienst/Caribisch Nederland (BCN) competent voor de heffing en inning van de BES-belastingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Gelet op: • – de staatkundige en bestuurlijke inrichting van de BES eilanden; • – het van Nederland afwijkende fiscale stelsel op de BES eilanden; • – het ge... BWBR0032197
1.1. Context en uitgangspunten, Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland 2012     1. Context en uitgangspunten 1.1. Context en uitgangspunten Deze ATV-richtlijn beschrijft hoe de BCN voor de BES-belastingen de aanmeldingen selecteert van mogelijke delicten die in aanmerking komen voor strafrechtelijk onderzoek en de wijze waarop de aanmeldingen vervolgens in overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie BES worden afgehandeld met het oog op strafrechtelijke afdoening. BWBR0032197
1.1.1. Inzet strafrecht, Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland 2012     1.1. Inzet strafrecht 1.1.1. Inzet strafrecht Alle handhavingsinspanningen zijn gericht op de naleving van wet- en regelgeving en het bevorderen van compliant gedrag. Hiertoe zijn diverse handhavinginstrumenten beschikbaar, waaronder het strafrecht. De inzet van bestuursrecht of strafrecht wordt bepaald aan de hand van de ernst van het delict en de vraag welk instrument het meest efficiënt en effectief is. Zo zal h... BWBR0032197
1.2. De procedure, Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland 2012     2. De procedure 1.2. De procedure Het ATV-traject bestaat uit drie onderdelen: • 1. Het aanmelden van strafbare feiten • 2. het selecteren van strafbare feiten • 3. het tripartiete overleg van Openbaar Ministerie, Belastingdienst en FIOD BWBR0032197
1.2.1. De aanmeldingsrichtlijn, Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland 2012     2.1. De aanmeldingsrichtlijn 1.2.1. De aanmeldingsrichtlijn De aanmeldingsrichtlijn geeft aan in welke gevallen ambtenaren en medewerkers van de BCN vermoedens van een strafbaar feit moeten aanmelden bij hun Directeur en/of een door hem aangewezen functionaris (hierna te noemen de boete-/ fraudecoördinator).De aanmeldingsprocedure Aanmelding vindt plaats als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit is het bedrag dat door... BWBR0032197
1.2.2. Het selectieoverleg, Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland 2012     2.2. Het selectieoverleg 1.2.2. Het selectieoverleg Het selectieoverleg (dat wordt gevormd door de FIOD en de BCN) toetst of een zaak terecht op grond van de aanmeldingsrichtlijn ( hoofdstuk 1.2.1 ) is aangemeld (hierna: aanmeldingswaardige zaak). Voor aanmeldingswaardige zaken adviseert het selectieoverleg of op basis van de bewijsbaarheid een zaak in aanmerking komt voor opsporing (dit zijn de potentieel vervolging... BWBR0032197
1.2.3. Het tripartiete overleg, Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland 2012     2.3. Het tripartiete overleg 1.2.3. Het tripartiete overleg Het tripartiete overleg (bestaande uit het Openbaar Ministerie BES, de FIOD en de BCN) toetst of een aanmelding voldoet aan de transactie- en vervolgingsrichtlijn. Mocht blijken dat de zaak hieraan niet voldoet dan gaat de zaak terug naar de BCN voor bestuursrechtelijke afdoening. Voor de zaken die aan de ATV-richtlijn voldoen beslist het TPO of wordt overgegaan t... BWBR0032197
1.2.3.1. Transactierichtlijn, Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland 2012     2.3.1. Transactierichtlijn 1.2.3.1. Transactierichtlijn De Directeur kan – binnen het kader van de Belastingwet BES en de Douane- en Accijnswet BES – een transactie aanbieden indien op grond van de resultaten van het opsporingsonderzoek het aanbieden van een transactie de gewenste afdoeningsmodaliteit is. Het opzettelijk niet doen van aangifte (omissiedelict), waarvan het fiscaal nadeel niet of niet volle... BWBR0032197
1.2.3.2. Vervolgingsrichtlijn, Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland 2012     2.3.2. Vervolgingsrichtlijn 1.2.3.2. Vervolgingsrichtlijn De vervolgingsrichtlijn heeft alleen betrekking op de opzettelijk begane strafbare feiten. Hierbij gelden inzake fiscale- en douanedelicten de volgende criteria: • – Categorie I: In deze zaken is het nadeel dat aan opzet is te wijten ten minste het drempelbedrag en minder dan $ 40.000. Ten minste één van de overige aspecten ( hoofdstuk 2 ) is aan de o... BWBR0032197
2. Bijzondere aspecten bij de weging van zaken, Aanmeldings-, transactie- en vervolgingsrichtlijn fiscale- en douane delicten Belastingdienst/Caribisch Nederland 2012     Bijzondere aspecten bij de weging van zaken 2. Bijzondere aspecten bij de weging van zaken Als er sprake is van een strafbaar feit zal de keuze voor de inzet van het strafrecht plaatsvinden op grond van een aantal overwegingen. Naast de hoogte van het (fiscaal) nadeel is hierbij een aantal andere aspecten van belang. In het voorgaande zijn deze aspecten genoemd in verband met de aanmelding en selectie van zaken alsmede in verband met de ... BWBR0032197
  1, 2   »