241 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »
Artikel 1. Wet algemene ouderdomsverzekering BES , Regeling eenmalige aanpassing bedragen en vaststelling tegemoetkomingen sociale verzekeringen BES     Wet algemene ouderdomsverzekering BES Artikel 1. Wet algemene ouderdomsverzekering BES • 1. [Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.] • 2. [Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.] • 3. [Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.] • 4. De hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 7b, derde lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES wordt voor Saba vastg... BWBR0029239
Artikel 2. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES , Regeling eenmalige aanpassing bedragen en vaststelling tegemoetkomingen sociale verzekeringen BES     Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES Artikel 2. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES [Wijzigt de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES.] BWBR0029239
Artikel 3. Wet minimumlonen BES , Regeling eenmalige aanpassing bedragen en vaststelling tegemoetkomingen sociale verzekeringen BES     Wet minimumlonen BES Artikel 3. Wet minimumlonen BES [Wijzigt de Wet minimumlonen BES.] BWBR0029239
Artikel 4. Wet ongevallenverzekering BES , Regeling eenmalige aanpassing bedragen en vaststelling tegemoetkomingen sociale verzekeringen BES     Wet ongevallenverzekering BES Artikel 4. Wet ongevallenverzekering BES [Wijzigt de Wet ongevallenverzekering BES.] BWBR0029239
Artikel 5. Inwerkingtreding, Regeling eenmalige aanpassing bedragen en vaststelling tegemoetkomingen sociale verzekeringen BES     Inwerkingtreding Artikel 5. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. BWBR0029239
Artikel 1. (definities), Overgangs- en vrijstellingsregeling financiële markten BES     (definities) Artikel 1. (definities) In deze regeling wordt verstaan onder: BWBR0028601
Artikel 2. (afbakening vergunning van rechtswege), Overgangs- en vrijstellingsregeling financiële markten BES     (afbakening vergunning van rechtswege) Artikel 2. (afbakening vergunning van rechtswege) • 1. Een op grond van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994, de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs, de Landsverordening toezicht effectenbeurzen, de Landsverordening toezicht trustwezen of de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf verleende vergunning wordt voor de toepassing van ... BWBR0028601
Artikel 3. (overgangsrecht trustkantoren), Overgangs- en vrijstellingsregeling financiële markten BES     (overgangsrecht trustkantoren) Artikel 3. (overgangsrecht trustkantoren) • 1. Onverminderd artikel 2 worden voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de personen vermeld op een bijlage bij een op grond van de Landsverordening toezicht trustwezen verleende vergunning slechts de personen geacht te zijn vermeld die ten tijde van de in... BWBR0028601
Artikel 4. (overgangsrecht assurantiebemiddelaars), Overgangs- en vrijstellingsregeling financiële markten BES     (overgangsrecht assurantiebemiddelaars) Artikel 4. (overgangsrecht assurantiebemiddelaars) • 1. Voor de toepassing van artikel 6.12 van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt onder kantoor houden op Bonaire, Sint Eustatius of Saba mede verstaan de uitoefening van het assurantiebemiddelingsbedrijf vanuit een bijkantoor in de openbare lichamen door een assurantiebemiddelaar met zetel in Cu... BWBR0028601
Artikel 5. (overgangsrecht geldtransactiekantoren), Overgangs- en vrijstellingsregeling financiële markten BES     (overgangsrecht geldtransactiekantoren) Artikel 5. (overgangsrecht geldtransactiekantoren) • 1. Degene die een maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling in de openbare lichamen het bedrijf van geldtransactiekantoor uitoefende, is tot 1 juli 2011 vrijgesteld van de eisen die ingevolge de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES aan de uitoefening van het bedrijf van geldtransactiekantoor worden gest... BWBR0028601
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »