3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Aanstellingsbesluit GNA     Artikel 1 • 1. De Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Zeeland tevens Rijkshavenmeester Westerschelde wordt aangesteld als Nederlands ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. • 2. De Directeur Water en Scheepvaart Rijkswaterstaat Zeeland wordt aangesteld als plaatsvervangend Nederlands ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. BWBR0024558
Artikel 2, Aanstellingsbesluit GNA     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008. Indien dit besluit na 1 oktober 2008 in de Staatscourant wordt geplaatst, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2008. BWBR0024558
Artikel 3, Aanstellingsbesluit GNA     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Aanstellingsbesluit GNA. BWBR0024558