3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden     Artikel 1 Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van personen en instellingen, die in artikel 2 , aanhef en onder a, van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als orgaan voor gezondheidszorg zijn aangewezen, zodanige beleidsregels vast dat de stimulansopbrengsten dekking geven aan de praktijkkosten en/of het inkomen van apotheekhoudenden. Hierbij wordt uit... BWBR0010679
Artikel 2, Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden     Artikel 2 In de bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het onbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt. BWBR0010679
Artikel 3, Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0010679