2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen     Artikel 1 Als ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet buitenlandse schepen bepaalde worden aangewezen de ambtenaren die op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Wet havenstaatcontrole j° artikel 2 van de Regeling havenstaatcontrole zijn aangewezen, alsmede de ambtenaren, die ingevolge artikel 5 van de Regeling onderzoek... BWBR0017238
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet buitenlandse schepen     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van heden. BWBR0017238