187 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
1. Algemene bepalingen, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane     Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen Inzake het opleggen van bestuurlijke boeten op grond van afdeling 9.1. van de Algemene douanewet (verder: Adw) zijn, naast de voorschriften van afdeling 9.2 Adw , tevens de algemene bepalingen van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst van overeenkomstige toepassing. BWBR0031455
2. Verzuimboeten ingevolge de artikelen 9:1, 9:2, 9:3 en 9:4 Adw, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane     Verzuimboeten ingevolge de artikelen 9:1, 9:2, 9:3 en 9:4 Adw 2. Verzuimboeten ingevolge de artikelen 9:1 , 9:2 , 9:3 en 9:4 Adw • 1. Met betrekking tot de in de artikelen 9:1 , 9:2 , 9:3 en 9:4 Adw geregelde beboetbare feiten legt de inspecteur een verzuimboete op van € 125. • 2. Een verzuimenreeks is niet van toepassing. • 3. In uitzonderlijke gevallen kan een boete tot het wettelijk maximum worden op... BWBR0031455
3. Vergrijpboeten ingevolge de artikelen 9:1, 9:2, 9:3 en 9:4 Adw, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane     Vergrijpboeten ingevolge de artikelen 9:1, 9:2, 9:3 en 9:4 Adw 3. Vergrijpboeten ingevolge de artikelen 9:1 , 9:2 , 9:3 en 9:4 Adw • 1. Met betrekking tot de in de artikelen 9:1 , 9:2 , 9:3 en 9:4 Adw geregelde beboetbare feiten kan de inspecteur een vergrijpboete opleggen indien het beboetbare feit heeft geleid tot een douaneschuld die meer bedraagt dan € 300 aan rechten bij invoer en sprake is van opzet of grove sch... BWBR0031455
4. Verzuimboeten ingevolge de artikelen 6:1, 6:2 en 6:3 Algemeen douanebesluit (hierna: Adb), Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane     Verzuimboeten ingevolge de artikelen 6:1, 6:2 en 6:3 Algemeen douanebesluit (hierna: Adb) 4. Verzuimboeten ingevolge de artikelen 6:1 , 6:2 en 6:3 Algemeen douanebesluit (hierna: Adb) • 1. Met betrekking tot de in de artikelen 6:1 , 6:2 en 6:3 Adb geregelde beboetbare feiten legt de inspecteur een verzuimboete op van € 125. • 2. Een verzuimenreeks is niet van toepassing. • 3. In uitzonderlijke gevallen kan een boete tot het maximum zoals... BWBR0031455
5. Verzuimboeten ingevolge de artikelen 10:1, 10:2, 10:3 en 10:4 Algemene douaneregeling (hierna: Adr), Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane     Verzuimboeten ingevolge de artikelen 10:1, 10:2, 10:3 en 10:4 Algemene douaneregeling (hierna: Adr) 5. Verzuimboeten ingevolge de artikelen 10:1 , 10:2 , 10:3 en 10:4 Algemene douaneregeling (hierna: Adr) • 1. Met betrekking tot de in de artikelen 10:1 , 10:2 , 10:3 en 10:4 Adr geregelde beboetbare feiten legt de inspecteur een verzuimboete op van € 50. • 2. Een verzuimenreeks is niet van toepassing. • 3. In uitzonderlijke gevallen kan een b... BWBR0031455
6. Overgangsbepaling, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane     Overgangsbepaling 6. Overgangsbepaling De paragrafen 37 , 38 en 39 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 blijven van toepassing zoals zij golden voor de inwerkingtreding van de Adw op 1 augustus 2008 voor zover zij betrekking hebben op feiten die aanleiding kunnen zijn tot het opleggen van een bestuurlijke boete welke zich hebben voorgedaan vóór 1 augustus 2008. BWBR0031455
7. Citeertitel, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane     Citeertitel 7. Citeertitel • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane. • 2. De citeertitel wordt afgekort tot: BBBB/D. BWBR0031455
8. Ingetrokken regeling, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane     Ingetrokken regeling 8. Ingetrokken regeling De volgende regeling is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit: • – het besluit van 9 september 2008 , nr. CPP2008/1295M, Stcrt. 23 september 2008, nr. 184. BWBR0031455
9. Inwerkingtreding, Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Douane     Inwerkingtreding 9. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012. BWBR0031455
Artikel 1:1, Algemene douaneregeling     Artikel 1:1 Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 1:3, eerste lid, onderdeel c , 1:19, tweede lid , 1:28, zesde lid , 1:35 , 1:37, derde lid , 2:1, aanhef en onder a tot en met h, j, k en m , 6:1, eerste lid , 6:2 , 6:3 , 7:1, aanhef en onder b , 7:6, vierde lid , 7:9, aanhef en onder a tot en met c , 9:5 , 10:11 , 11:13, eerste lid , ar... BWBR0024291
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »