609 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 59, 60, 61   »
Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 , Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990.] BWBR0015309
Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 , Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.] BWBR0015309
Artikel III. Inwerkingtreding, Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Inwerkingtreding Artikel III. Inwerkingtreding • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. • 2. Artikel II, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2003 met dien verstande dat in afwijking van artikel 22, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 : &b... BWBR0015309
Regeling gelijkstelling pleegkinderen     • 1. Indien een kind onder gezag staat van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde als een eigen kind wordt onderhouden, wordt dit kind ten aanzien van die verzekerde gelijkgesteld met een pleegkind. • 2. Indien een kind tot het huishouden behoort van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde: • a. als een eigen kind wo... BWBR0014374
Artikel 1a Grondslag, Regeling gelijkstelling pleegkinderen     Artikel 1a Grondslag Deze regeling berust op artikel 4, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet . BWBR0014374
Artikel 2 Intrekking, Regeling gelijkstelling pleegkinderen     Artikel 2 Intrekking De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 1983, nr. 52303, tot uitvoering van artikel 8 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stcrt. 1983, nr. 124) wordt ingetrokken. BWBR0014374
Regeling gelijkstelling pleegkinderen     • 1. Indien een kind onder gezag staat van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde als een eigen kind wordt onderhouden, wordt dit kind ten aanzien van die verzekerde gelijkgesteld met een pleegkind. • 2. Indien een kind tot het huishouden behoort van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde: • a. als een eigen kind wo... BWBR0014374
Artikel 4 Citeertitel, Regeling gelijkstelling pleegkinderen     Artikel 4 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gelijkstelling pleegkinderen. BWBR0014374
Artikel I. Arbeidsvoorzieningswet 1996 , SZW-intrekkingsregeling 2004     Arbeidsvoorzieningswet 1996 Artikel I. Arbeidsvoorzieningswet 1996 De Regeling informatie Arbeidsvoorziening wordt ingetrokken. BWBR0017213
Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1992, nr. SZ/FEBO/92/1452, houdende vaststelling van de premiepercentages AOW, AWW en AAW en het fictieve premiepercentage AAW per 1 januari 1993 (Stcrt. 251) wordt ingetrokken. BWBR0017213
  1, 2, 3 ... 59, 60, 61   »