1.738 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 172, 173, 174   »
Toepassing van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf     • a. Als vergoeding voor het verlenen van krediet, met inbegrip van rente-arbitrage, komt in aanmerking de dienaangaande onder de naam rente, provisie, e.d. ontvangen bedragen. Op deze bedragen mogen niet in mindering worden gebracht de door de bank betaalde rente e.d. wegens het verwerven van de voor de kredietverlening benodigde middelen. • b. Als vergoeding voor valuta-arbitrage... BWBR0003531
Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf     Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf BWBR0003581
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (maatregelen met het oog op het fiscale vestigingsklimaat)     Artikel II • 1. Het bedrag aan buitenlands onzuiver inkomen dat op de voet van artikel 3, derde of vierde lid van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 zoals dat luidde tot en met 31 december 1994, alsmede op de voet van artikel 3, tweede of derde lid, van het Besluit voorkoming dubbele belasting zoals dat luidde tot en met 31 december 1989, over de acht jaren voorafgaande aan h... BWBR0007180
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (maatregelen met het oog op het fiscale vestigingsklimaat)     Artikel III • 1. De inspecteur stelt het bedrag van de op de voet van artikel 5 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 zoals dat luidde tot en met 31 december 1994 over de acht jaren voorafgaande aan het jaar 1995, nog te verlenen vermindering vast bij voor bezwaar vatbare beschikking, gelijktijdig met het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting over het kalenderjaar 19... BWBR0007180
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (maatregelen met het oog op het fiscale vestigingsklimaat)     Artikel IV Artikel 3, tweede en derde lid, en de artikelen 3a en 3b van het Besluit voorkoming dubbele belasting zoals dat luidde tot en met 31 december 1989, alsmede artikel 3, derde en vierde lid, en de artikelen 4 en 5 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 zoals dat luidde tot en met 31 december 1994, blijven van toepassing ten aanzien van een belastingplichtige die na 1 januari ... BWBR0007180
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (maatregelen met het oog op het fiscale vestigingsklimaat)     Artikel V • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995. • 2. Voor de heffing van de vennootschapsbelasting vindt dit besluit voor het eerst toepassing met ingang van het jaar dat met of in 1995 aanvangt. BWBR0007180
Artikel I, Wijziging van enige uitvoeringsregelingen     Artikel I [Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990.] BWBR0007784
Artikel II, Wijziging van enige uitvoeringsregelingen     Artikel II [Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990.] BWBR0007784
Artikel III, Wijziging van enige uitvoeringsregelingen     Artikel III [Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971.] BWBR0007784
  1, 2, 3 ... 172, 173, 174   »