364 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 35, 36, 37   »
Inleiding, Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     Inleiding Sinds 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de Wet arbeid en zorg recht om deel te nemen aan een levensloopregeling. Voor ambtenaren van de sector Rijk is de uitvoering van die wet geregeld in de Levensloopregeling rijkspersoneel , die op 1 januari 2006 in werking is getreden (Stcrt. 2005, 222). In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van de CAO ... BWBR0020803
1. Pensioenopbouw tijdens levensloopverlof, Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     Pensioenopbouw tijdens levensloopverlof 1. Pensioenopbouw tijdens levensloopverlof BWBR0020803
Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     3.1/{GELDIGHEIDS_DATUM}" class="wetsverwijzing" bwbId="BWBR0018979" wetsElement="Hoofdstuk3_33_Artikel331">Artikel 3.3.1 van de Levensloopregeling rijkspersoneel • Inleiding Sinds 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de Wet arbeid en zorg recht om deel te nemen aan een levensloopregeling. Voor ambtenaren van de sector Rijk is de uitvoering van die wet geregeld in de Levensloopregeling rijkspersoneel , die op 1 januari 2006 in werking is getreden (Stcrt. 2005, 222). In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van... BWBR0020803
Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     • Inleiding Sinds 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de Wet arbeid en zorg recht om deel te nemen aan een levensloopregeling. Voor ambtenaren van de sector Rijk is de uitvoering van die wet geregeld in de Levensloopregeling rijkspersoneel , die op 1 januari 2006 in werking is getreden (Stcrt. 2005, 222). In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van... BWBR0020803
Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     • Inleiding Sinds 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de Wet arbeid en zorg recht om deel te nemen aan een levensloopregeling. Voor ambtenaren van de sector Rijk is de uitvoering van die wet geregeld in de Levensloopregeling rijkspersoneel , die op 1 januari 2006 in werking is getreden (Stcrt. 2005, 222). In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van... BWBR0020803
Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     • Inleiding Sinds 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de Wet arbeid en zorg recht om deel te nemen aan een levensloopregeling. Voor ambtenaren van de sector Rijk is de uitvoering van die wet geregeld in de Levensloopregeling rijkspersoneel , die op 1 januari 2006 in werking is getreden (Stcrt. 2005, 222). In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van... BWBR0020803
2. Overgeschreven vakantie-uren als bron, Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     Overgeschreven vakantie-uren als bron 2. Overgeschreven vakantie-uren als bron In de op 18 januari 2006 afgesloten Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006 is afgesproken dat ook de uit voorgaande jaren overgeboekte vakantie-uren mogen worden aangewend voor levensloopsparen. Om die uren in te kunnen zetten is het nodig dat ze op geld worden gewaardeerd. De vergoeding voor ieder overgeboekt uur vakantie waarmee de aans... BWBR0020803
Artikel I, Wijziging Regeling gratificatie bij ambtsjubileum     Artikel I [Wijzigt de Regeling gratificatie bij ambtsjubileum] BWBR0005755
Artikel II, Wijziging Regeling gratificatie bij ambtsjubileum     Artikel II Diensttijd opgebouwd bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen tot uiterlijk de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft diensttijd in de zin van de Regeling gratificatie bij ambtsjubileum. BWBR0005755
Artikel III, Wijziging Regeling gratificatie bij ambtsjubileum     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het in de Staatscourant is geplaatst. BWBR0005755
  1, 2, 3 ... 35, 36, 37   »