2.526 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 251, 252, 253   »
Artikel 1. Aanwijzing, Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor Beroepsziekten     Aanwijzing Artikel 1. Aanwijzing Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, verder te noemen het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, wordt aangewezen als de instelling waar arbodiensten mededeling moeten doen van een bij een werknemer aangetoonde beroepsziekte. BWBR0010780
Artikel 2. Taken en werkwijze, Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor Beroepsziekten     Taken en werkwijze Artikel 2. Taken en werkwijze Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten: • a. rangschikt de mededelingen van de arbodiensten naar: • b. pleegt kwantitatieve en kwalitatieve analyses van de gegevens op beleidsrelevantie voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; • c. stelt op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tussentijdse overzichten o... BWBR0010780
Artikel 3. Rapportage, Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor Beroepsziekten     Rapportage Artikel 3. Rapportage • 1. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten brengt jaarlijks verslag uit aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, binnen 4 maanden na afloop van het kalenderjaar. De verslaglegging vindt plaats in de vorm van het Signaleringsrapport Beroepsziekten. • 2. Een kopie van het databestand dat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten bijhoudt met... BWBR0010780
Artikel 4. Vergoeding, Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor Beroepsziekten     Vergoeding Artikel 4. Vergoeding Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten ontvangt jaarlijks een nader vast te stellen subsidie ter dekking van de kosten die met de onder artikel 2 en 3 genoemde werkzaamheden gemoeid zijn. BWBR0010780
Artikel 5. Inwerkingtreding, Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor Beroepsziekten     Inwerkingtreding Artikel 5. Inwerkingtreding Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 november 1999. BWBR0010780
Artikel I, Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling     Artikel I [Wijzigt de arbeidsomstandighedenregeling.] BWBR0010792
Artikel III, Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling     Artikel III [Wijzigt de Regeling indicatie sociale werkvoorziening.] BWBR0010792
Artikel IV, Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling     Artikel IV [Wijzigt de Nadere regeling kinderarbeid.] BWBR0010792
Artikel V, Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling     Artikel V [Wijzigt de Regeling mandatering van bevoegdheden aan ambtenaren van de Scheepvaartinspectie.] BWBR0010792
Artikel VI, Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling     Artikel VI [Wijzigt de Regeling erkenning applicatiecursus Stichting IJmond Maritiem.] BWBR0010792
  1, 2, 3 ... 251, 252, 253   »