964 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 95, 96, 97   »
Artikel 1, Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden     Artikel 1 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aan de openbaarheid van de naar het Algemeen Rijksarchief overgebrachte archiefbescheiden van de archieven van de Opbouwdienst/Afwikkelingsbureau Opbouwdienst/Nederlandse Arbeidsdienst/Arbeidsdienst voor Meisjes/Bureau Afwikkeling Nederlandse Arbeidsdienst, 1940-1968, de volgende beperking gesteld: • 1. Raadple... BWBR0011748
Artikel 2, Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden     Artikel 2 De directeur van het Algemeen Rijksarchief verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen bewaren, overeenkomstig het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde. BWBR0011748
Artikel 3, Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd. BWBR0011748
Artikel 1, Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden     Artikel 1 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aan de openbaarheid van de naar het Algemeen Rijksarchief overgebrachte archiefbescheiden van de archieven van de Centrale Dienst voor Sibbekunde van het Departement van Binnenlandse Zaken 1941-1944, de volgende beperking gesteld: • 1. De openbaarheid van de inventaris van het archief is beperkt tot en met 31 d... BWBR0011771
Artikel 2, Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden     Artikel 2 De directeur van het Algemeen Rijksarchief verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen bewaren, overeenkomstig het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde. BWBR0011771
Artikel 3, Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd. BWBR0011771
Artikel 1, Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering     Artikel 1 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aan de openbaarheid van de naar het Algemeen Rijksarchief overgebrachte archiefbescheiden van het archief van het Bureau Invordering van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1942) 1945-1960 (1976), de hierna volgende beperking gesteld. • 1. Raadpleging van bescheiden die betrekking hebben op nog levende perso... BWBR0011783
Artikel 2, Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering     Artikel 2 De directeur van het Algemeen Rijksarchief verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen bewaren, overeenkomstig het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde. BWBR0011783
Artikel 3, Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd. BWBR0011783
Artikel 1, Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden 2001     Artikel 1 Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aan de openbaarheid van de naar het Algemeen Rijksarchief overgebrachte archiefbescheiden van het archief van de Raad van Advies en van Toezicht op het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf 1913 - 1983, de volgende beperking gesteld: • 1. Raadpleging van bescheiden die betrekking hebben op nog levende personen,... BWBR0012254
  1, 2, 3 ... 95, 96, 97   »