4.345 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 433, 434, 435   »
Artikel 1, Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (speciaal onderwijs)     Artikel 1 Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het deelbeleidsterrein speciaal onderwijs over de periode 1950-1996, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. BWBR0010320
Artikel 2, Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (speciaal onderwijs)     Artikel 2 In te trekken de ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ressorterende Directoraat-Generaal voor het Basis- en Speciaal Onderwijs’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 7 mei 1987, no. MMA/Ar U 2087 II), voor zover deze l... BWBR0010320
Artikel 3, Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (speciaal onderwijs)     Artikel 3 Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd. BWBR0010320
Artikel 1, Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden deelbeleidsterrein speciaal onderwijs     Artikel 1 Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het deelbeleidsterrein speciaal onderwijs over de periode 1950-1996, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. BWBR0010321
Artikel 2, Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden deelbeleidsterrein speciaal onderwijs     Artikel 2 In te trekken de ’Lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ressorterende Directoraat-Generaal voor het Basis- en Speciaal Onderwijs’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 7 mei 1987, no. MMA/Ar U 2087 II), voor zover deze l... BWBR0010321
Artikel 3, Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden deelbeleidsterrein speciaal onderwijs     Artikel 3 Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd. BWBR0010321
Artikel 1, Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)     Artikel 1 Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie over de periode vanaf 1945, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. BWBR0010323
Artikel 2, Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)     Artikel 2 In te trekken de navolgende hoofdstukken van de ’Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 4 mei 1970, no. O/MA 152.259 en no. AIZ/RA 47.469 (gepubliceerd in de St... BWBR0010323
Artikel 3, Vaststelling selectielijsten archiefbescheiden Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)     Artikel 3 Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd. BWBR0010323
Artikel 1, Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (deelbeleidsterrein speciaal onderwijs 1950-1996)     Artikel 1 Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het deelbeleidsterrein speciaal onderwijs over de periode 1950-1996, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlage. BWBR0010324
  1, 2, 3 ... 433, 434, 435   »