224 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 21, 22, 23   »
Artikel 1, Auteursrechtelijk voorbehoud ontwerp EK 2000-munt     Artikel 1 De Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot het ontwerp van de voor- en de keerzijde van de vijfguldenmunt ter gelegenheid van het Europees kampioenschap voetbal, als opgenomen in de bijlage bij deze regeling. BWBR0011329
Artikel 2, Auteursrechtelijk voorbehoud ontwerp EK 2000-munt     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0011329
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel II [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel III [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel IV [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel V [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006268
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Besluit ex artikel 16d Auteurswet 1912     Artikel VI Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit is met betrekking tot de bepalingen genoemd in de artikelen II , III en IV van toepassing op boekjaren die op of na 1 januari 1994 aanvangen. BWBR0006268
Artikel 1, Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht     Artikel 1 • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 16h van de Auteurswet , bedraagt € 0,045 per gekopieerde pagina. • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de vergoeding € 0,011 per gekopieerde pagina voor het reprografisch verveelvoudigen door andere onderwijsinstellingen dan instellingen die gericht zijn op het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verricht... BWBR0014338
Artikel 2, Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht     Artikel 2 De verplichting tot betaling van de vergoeding, bedoeld in het eerste artikel , rust op degene die de verveelvoudigingen vervaardigt of daartoe opdracht geeft. BWBR0014338
  1, 2, 3 ... 21, 22, 23   »