84 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 9, aanhef en onder c, Bankwet 1998     Artikel 1 In het kader van het beëindigen van de taak van De Nederlandsche Bank N.V. tot het reguleren en zoveel mogelijk stabiliseren van de waarde van de gulden en de invoering van de euro, verkrijgt De Nederlandsche Bank N.V. toestemming om eenmalig aan de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit gevestigd te Amsterdam een bedrag te schenken dat op eenzelfde wijze wordt berekend als het deel va... BWBR0010391
Artikel 2, Besluit ex artikel 9, aanhef en onder c, Bankwet 1998     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0010391
Artikel 1, Uitvoeringsbesluit artikel 9, onder c, Bankwet 1998     Artikel 1 Wij verlenen toestemming aan De Nederlandsche Bank NV om Onze Minister van Financiën te adviseren en verdere bijstand te verlenen bij diens toezicht op de activiteiten en de financiële positie van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, overeenkomstig het tussen de Staat der Nederlanden, de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslande... BWBR0010418
Artikel 2, Uitvoeringsbesluit artikel 9, onder c, Bankwet 1998     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0010418
Artikel 1, Toestemmingsbesluit Bankwet 1998 (verspreiden van publiekssets euromunten)     Artikel 1 Wij verlenen goedkeuring aan De Nederlandsche Bank N.V. om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van het ter gewenning aan het publiek ter beschikking stellen van euromunten, voorafgaand aan de invoering van de chartale euro. BWBR0012347
Artikel 2, Toestemmingsbesluit Bankwet 1998 (verspreiden van publiekssets euromunten)     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0012347
Artikel 1, Besluit verwisseling en intrekking van bankbiljetten     Artikel 1 Bankbiljetten luidend in guldens zijn op de tijden dat de kantoren van De Nederlandsche Bank N.V. voor het publiek zijn open gesteld bij die kantoren verwisselbaar. BWBR0013104
Artikel 2, Besluit verwisseling en intrekking van bankbiljetten     Artikel 2 Wegens verlies of gehele of gedeeltelijke vernietiging van bankbiljetten luidend in guldens behoeft door De Nederlandsche Bank N.V. geen vergoeding te worden verleend. BWBR0013104
Artikel 3, Besluit verwisseling en intrekking van bankbiljetten     Artikel 3 • 1. In dit artikel wordt onder bankbiljetten verstaan: bankbiljetten luidend in guldens, ten aanzien waarvan De Nederlandsche Bank N.V. met Onze machtiging houders heeft opgeroepen deze uiterlijk 31 december 2002 ter verwisseling aan te bieden. • 2. Na 31 december 2002 worden bankbiljetten door De Nederlandsche Bank N.V. verwisseld, nadat bij onderzoek is gebleken dat ... BWBR0013104
Artikel 4, Besluit verwisseling en intrekking van bankbiljetten     Artikel 4 • 1. In dit artikel wordt onder bankbiljetten verstaan: bankbiljetten luidend in guldens, ten aanzien waarvan De Nederlandsche Bank N.V. met Onze machtiging houders heeft opgeroepen deze ter verwisseling aan te bieden binnen een termijn, die eerder eindigt dan op 31 december 2002. • 2. Na de in het eerste lid bedoelde termijn worden de in de betreffende oproeping bedoel... BWBR0013104
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie